Aktualności

Aktualności (107)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Wirtualny spacer po II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do obejrzenia budynku naszej szkoły oraz jej wnętrza. Zostań naszym uczniem! :-)

Podkład muzyczny to cover zaprzyjaźnionego z naszym liceum zespołu The Boars Band.

Muzyka: Bitamina - Dom Mix/Master: Michał Orłowski

Tomasz Kopecki - wokal

Wojciech Łabacz - gitara

Sebastian Szyperek - bas (absolwent II LO w Augustowie)

Bartosz Gajewicz - perkusja

4, 5, 6 maja 2020 roku – zajęcia odbywają się wg planu

 

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego w 2020 r. zmianie ulega organizacja pracy w II LO i tak:

- zaplanowane jako dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4, 5, 6 maja (poniedziałek, wtorek, środa) ulegają przekształceniu na dni zajęć lekcyjnych.

Lekcje w tych dniach we wszystkich oddziałach odbywają się w wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Egzamin maturalny w 2020 roku

 

Z Komunikatu MEN nt. harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego:

„Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.”

Drodzy Absolwenci II LO,

Zaistniałe okoliczności, w których kończy się Wasza edukacja w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, wymagają wyjątkowego sposobu pożegnania! Mamy nadzieję, że zobaczymy się za czas niedługi na uroczystości odbioru świadectw ukończenia szkoły w towarzystwie Waszych wychowawców, Rodziców i nauczycieli.Jednak dzisiaj żegnamy się w sposób wirtualny. Zapraszamy do  obejrzenia krótkiego filmu.

Dyrekcja i nauczyciele II LO w Augustowie

 

Drodzy Uczniowie – Absolwenci Szkół Podstawowych!

Zapraszam do skorzystania z oferty kształcenia proponowanej przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie trzech oddziałów: IA, IB, IC. Szczegóły znajdują się poniżej w załącznikach.

Ósmoklasistko! Ósmoklasisto!

Nauka w II Liceum Ogólnokształcącym pozwoli Ci dobrze zdać egzamin maturalny i dostać się na wymarzoną uczelnię. Znajdziesz w naszej Szkole warunki do wszechstronnego rozwoju i aktywności, empatię i troskę ze strony nauczycieli i pracowników Szkoły.

Bądź naszą Uczennicą! Bądź naszym Uczniem!

Barbara Koronkiewicz, dyrektor szkoły

BIULETYN DLA ÓSMOKLASISTÓW

INFORMACJA DO UCZNIÓW

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

INFORMACJA DO RODZICÓW

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele II LO,

25 marca rozpoczyna się obowiązkowe zdalne nauczanie – kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, kontaktu telefonicznego, ew. innych.

Nauczyciel przedmiotu sam dobiera metody i techniki pracy na odległość z uczniami, zważywszy na specyfikę przedmiotu i możliwości technologiczne uczniów, ich potrzeby; właściwie modyfikuje treści edukacyjne ze swojego przedmiotu, które przekazuje uczniom w odpowiednim wymiarze, by możliwym było przyswojenie ich przez uczniów.

Kształcenie na odległość zobowiązuje uczniów do pracy pod kierunkiem nauczyciela, udziału w organizowanych formach kształcenia, a nauczycieli do zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów.

Na czas kształcenia na odległość zmienia się tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów (do pobrania na stronie www szkoły).

Lekcje odbywają się w wyznaczonym czasie; zajęcia dydaktyczne każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 9.00, trwają nie dłużej niż do 15.15.

Drodzy Uczniowie,

Pamiętając o swoim bezpieczeństwie, w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych pozostańcie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi: komunikacja publiczna, lokale gastronomiczne, kino, centra handlowe.

Niech przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki: skorzystajcie z propozycji waszych nauczycieli, którzy drogą elektroniczną podpowiadają, jak możecie rozwijać swoje umiejętności, pomimo zawieszenia zajęć w szkole.

Na stronie www.gov.pl/web/edukacja w artykule „Edukacja zdalna...” znajdziecie ciekawe materiały do samodzielnej pracy w domu.

Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

-Barbara Koronkiewicz-

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie informuje, iż od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.