30 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie…

12 września 2022 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 30-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecie nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie, 95-lecie tradycji szkolnictwa w budynku IILO. Uroczystość jubileuszową patronatem honorowym objął Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Zieliński.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie w intencji społeczności szkolnej i przyjaciół liceum. Od godziny 11.30 uroczystość jubileuszowa była kontynuowana na dziedzińcu szkoły. Dyrektor Barbara Koronkiewicz serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Sławomir Kowalski wraz z delegacją - Panią Barbarą Sośnicką - p.o. Naczelnika Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  MSZ oraz Panią Renatą Trzcińską - Naczelnikiem Wydziału ds. Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Pan Dariusz Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu Augustowskiego – Pan Marek Dobkowski i Pan Waldemar Jedliński, Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka, Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Magdalena Gawin wraz z pracownikami: Panem Bartoszem Gralickim i Panem Łukaszem Faszczą, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Pani Barbara Możejewska – Warejko wraz z panią wizytator, Martą Wasilewską, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Pani Urszula Gierasimiuk, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie Pani Bożenna Kondracka, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Pani Lidia Kłoczko, Dowódca 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego płk. Krzysztof Świderski,  Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk. Jarosław Kowalewski,  I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie podinspektor Bartosz Świerpiel, zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie kapitan Michał Olszewski, Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej płk. POW Piotr Augustynowicz, przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie pani kapitan SG Jolanta Kropiwinicka, Komendant Hufca Pracy w Augustowie Pan Wiesław Mursztyn, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie Pani Agata Augusewicz, Akowcy z Prezesem ŚZŻAK Koło w Augustowie Panem Zbigniewem Kaszlejem i Sybiracy z Wiceprezesem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie Panią Barbarą Czartoszewską, dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Panem Andrzejem Rybnikiem, poprzedni dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki, Pan Andrzej Matusiewicz, Pan Wojciech Walulik, radni Rady Powiatu w Augustowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych z Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, lokalni pracodawcy, rodzice uczniów, absolwenci i liczna społeczność szkolna.

Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w znakomity sposób funkcjonuje w szkole.

Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, podziękował kadrze pedagogicznej za wykonywaną pracę, uhonorował Panią Jolantę Kołakowską i Pana Cezarego Michałowskiego Nagrodą Starosty Powiatu Augustowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz Pana Bogusława Romanowskiego za 30-letnią efektywną pracę na stanowisku konserwatora. Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu i Panią Naczelnik WOKiS przekazał na ręce Dyrektor szkoły prezent – drukarkę laserową z dupleksem.

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła ekspozycja wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Sławomir Kowalski. Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przybliża na 26 rollupach sylwetki Znanych Nieznanych Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak bywa, że nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru, Ekwadoru, Portugalii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Wystawa naturalnie wpisuje się w edukację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o patronie liceum – Polonii i Polakach na Świecie. Wystawa w II Liceum Ogólnokształcącym pozostanie do końca grudnia, jej bogactwem będziemy dzielić się z uczniami szkół w Augustowie, powiecie augustowskim i społecznością lokalną. 

Część oficjalna uroczystości zakończona została refleksyjnym poetycko – muzycznym montażem, który przybliżył historię 95-letniej tradycji szkolnictwa w budynku II LO i wplecione w nią 30 lat aktywności II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Scenariusz montażu przygotował opiekun grupy „Antrakt”, Pan Tomasz Choroszewski, a w przygotowaniu inscenizacji współpracowały: Pani Maria Kisielewska, Pani Lena Olechowska, Pani Karolina Kozłowska. Montaż wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności, a łza zadumy zakręciła się w nie jednym oku.

Uroczystość zyskała uznanie uczestników, goście podkreślali elegancję i piękno wydarzenia. Udana organizacja tego dużego przedsięwzięcia możliwa była dzięki pomocy i życzliwości Augustowskich Placówek Kultury, Inex. Firmy nagłośnieniowej, Augustowskiej Orkiestry Dętej i Pana Zbigniewa Jurewicza - "J&J" Usługi Reklamowe.

swieto szkoly 2022