Aktualności

Aktualności (105)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

koniczyna 23

 Bo zwyciężać mogą ci, co wierzą, że mogą. (Wergilusz)

Drodzy Maturzyści II LO!

Przed Wami czas egzaminów. Życzymy jasnego i otwartego umysłu, spokojnego i ze zrozumieniem odczytania poleceń w arkuszach egzaminacyjnych, kreatywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności, które nabyliście w szkole, a także wiary w siebie, opanowania stresu i odrobiny szczęścia…

Powiedzenia podczas egzaminów maturalnych!

Niech okażą się one pieknym wstępem w dorosłe życie, a zgromadzone i doskonalone przez lata kompetencje zaowocują jak najlepszymi wynikami. Trzymamy za Was kciuki!

-Społeczność II LO-

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą projektu szkolnego realizowanego w ramach projektu europejskiego Erasmus+. 

W załączniku poniżej znajdują się informacje o projekcie.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII oraz klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w I Konkursie Wiedzy o Powiecie Augustowskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

 

Regulamin konkursu

Wakacje się kończą, zatem czas na powrót do szkoły!

Zapraszamy całą społeczność szkolną 4 września 2023 roku na mszę świętą o 8.00 do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej,

a o 9.30 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na placu przed szkołą.

Pozdrawiamy serdeczne i czekamy na Was!

polski ladministerstwopoznaj polske

30 listopada – 2 grudnia uczestniczyliśmy w wycieczce edukacyjnej w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Pierwszy dzień: zwiedzanie Kopalni soli „Wieliczka”. Kopalnia „Wieliczka” stanowi zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictw UNESCO. Podziwialiśmy niespotykane na powierzchni krajobrazy, solankowe jeziora i przepiękne podziemne komory, w tym niepowtarzalną kaplicę Św. Kingi. Poznaliśmy dawne narzędzia górnicze oraz stosowane w przeszłości metody wydobycia i transportu soli.

Drugi dzień: Kraków – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny Krakowa składa się z trzech głównych członów, które kolejno obejrzeliśmy: kompleksu królewskich zabudowań na Wawelu, Starego Miasta z najważniejszymi obiektami architektury monumentalnej w jego obrębie, tj. wieży ratuszowej, XIV-wiecznej wielkiej hali kupieckiej - Sukiennice oraz głównej świątyni w mieście - kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, średniowiecznego miasta lokacyjnego i położonego na południe od niego średniowiecznego miasta Kazimierz z jego przedmieściem Stradomiem. Ostatnim punktem tego dnia był Kopiec Kościuszki z otoczeniem.

Trzeci dzień – kontynuowaliśmy zwiedzanie Krakowa. Rozpoczęliśmy od świątyni na Skałce – Bazyliki św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – to był pierwszy etap naszej „ścieżki Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, a następnie obejrzeliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Wycieczka Wieliczka - Kraków pozostawiła wiele dobrych i niezapomnianych wrażeń u każdego z nas. Tym bardziej, że oprócz bogactwa treści w obszarze historii, kultury i dziedzictwa narodowego znaleźliśmy także czas na relaks w Energylandii – parku rozrywki położonym w Zatorze, gdzie mieszkaliśmy w Western Camp Resort.

Uczniowie klasy IIa – uczestnicy wycieczki

krakow 1

 

 

12 września 2022 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 30-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecie nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie, 95-lecie tradycji szkolnictwa w budynku IILO. Uroczystość jubileuszową patronatem honorowym objął Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Zieliński.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie w intencji społeczności szkolnej i przyjaciół liceum. Od godziny 11.30 uroczystość jubileuszowa była kontynuowana na dziedzińcu szkoły. Dyrektor Barbara Koronkiewicz serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Sławomir Kowalski wraz z delegacją - Panią Barbarą Sośnicką - p.o. Naczelnika Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  MSZ oraz Panią Renatą Trzcińską - Naczelnikiem Wydziału ds. Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Pan Dariusz Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu Augustowskiego – Pan Marek Dobkowski i Pan Waldemar Jedliński, Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka, Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Magdalena Gawin wraz z pracownikami: Panem Bartoszem Gralickim i Panem Łukaszem Faszczą, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Pani Barbara Możejewska – Warejko wraz z panią wizytator, Martą Wasilewską, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Pani Urszula Gierasimiuk, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie Pani Bożenna Kondracka, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Pani Lidia Kłoczko, Dowódca 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego płk. Krzysztof Świderski,  Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk. Jarosław Kowalewski,  I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie podinspektor Bartosz Świerpiel, zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie kapitan Michał Olszewski, Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej płk. POW Piotr Augustynowicz, przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie pani kapitan SG Jolanta Kropiwinicka, Komendant Hufca Pracy w Augustowie Pan Wiesław Mursztyn, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie Pani Agata Augusewicz, Akowcy z Prezesem ŚZŻAK Koło w Augustowie Panem Zbigniewem Kaszlejem i Sybiracy z Wiceprezesem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie Panią Barbarą Czartoszewską, dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Panem Andrzejem Rybnikiem, poprzedni dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki, Pan Andrzej Matusiewicz, Pan Wojciech Walulik, radni Rady Powiatu w Augustowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych z Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, lokalni pracodawcy, rodzice uczniów, absolwenci i liczna społeczność szkolna.

Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w znakomity sposób funkcjonuje w szkole.

Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, podziękował kadrze pedagogicznej za wykonywaną pracę, uhonorował Panią Jolantę Kołakowską i Pana Cezarego Michałowskiego Nagrodą Starosty Powiatu Augustowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz Pana Bogusława Romanowskiego za 30-letnią efektywną pracę na stanowisku konserwatora. Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu i Panią Naczelnik WOKiS przekazał na ręce Dyrektor szkoły prezent – drukarkę laserową z dupleksem.

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła ekspozycja wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Sławomir Kowalski. Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przybliża na 26 rollupach sylwetki Znanych Nieznanych Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak bywa, że nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru, Ekwadoru, Portugalii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Wystawa naturalnie wpisuje się w edukację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o patronie liceum – Polonii i Polakach na Świecie. Wystawa w II Liceum Ogólnokształcącym pozostanie do końca grudnia, jej bogactwem będziemy dzielić się z uczniami szkół w Augustowie, powiecie augustowskim i społecznością lokalną. 

Część oficjalna uroczystości zakończona została refleksyjnym poetycko – muzycznym montażem, który przybliżył historię 95-letniej tradycji szkolnictwa w budynku II LO i wplecione w nią 30 lat aktywności II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Scenariusz montażu przygotował opiekun grupy „Antrakt”, Pan Tomasz Choroszewski, a w przygotowaniu inscenizacji współpracowały: Pani Maria Kisielewska, Pani Lena Olechowska, Pani Karolina Kozłowska. Montaż wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności, a łza zadumy zakręciła się w nie jednym oku.

Uroczystość zyskała uznanie uczestników, goście podkreślali elegancję i piękno wydarzenia. Udana organizacja tego dużego przedsięwzięcia możliwa była dzięki pomocy i życzliwości Augustowskich Placówek Kultury, Inex. Firmy nagłośnieniowej, Augustowskiej Orkiestry Dętej i Pana Zbigniewa Jurewicza - "J&J" Usługi Reklamowe.

swieto szkoly 2022

Wakacje się kończą, zatem czas na powrót do szkoły!

Zapraszamy całą społeczność szkolną na mszę świętą o 8.00 do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, a o 9.30 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na placu przed szkołą.

Pozdrawiamy serdeczne i czekamy na Was!

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.

Termin egzaminu: 23 sierpnia 2022 r. – wtorek; godz. 9.00; miejsce egzaminu – aula.

Na egzamin należy zgłosić się kwadrans przed godziną rozpoczęcia z dokumentem identyfikującym zdającego i długopisem z czarnym wkładem. Obowiązuje strój szkolny odświętny.

W maju 2021 roku Rada Powiatu w Augustowie podjęła uchwałę w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, zwaną Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych. W ramach tego programu 21-23 czerwca  odbyła się wycieczka edukacyjno – historyczna Malbork, Trójmiasto, Toruń, Grunwald. Wycieczka była nagrodą dla najzdolniejszych uczniów z czterech szkół średnich: I LO, IILO, ACE, ZST.

Wrażenia uczniów IILO w Augustowie z wycieczki edukacyjno- historycznej (Malbork, Trójmiasto, Toruń, Grunwald) ufundowanej przez Powiat Augustowski i będącej nagrodą dla najzdolniejszych uczniów!

Patrycja Sobieska (II c):

W dniach 21-23 czerwca grupa uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w tym roku szkolnym, została nagrodzona możliwością udziału w wycieczce edukacyjno - historycznej (Malbork, Trójmiasto, Toruń, Grunwald).

Pierwszy dzień zaczęliśmy od zwiedzania Zamku w Malborku, który został wpisany do rejestru zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Podziwialiśmy jego wiekową konstrukcję, która przetrwała trudy czasu oraz olbrzymie puste przestrzenie, które nadawały temu miejscu tajemniczości. Kolejnym etapem wycieczki było Trójmiasto. Najpierw udaliśmy się do Gdańska, gdzie uczestniczyliśmy w koncercie i prezentacji Organów Oliwskich. Po występie mogliśmy zrelaksować się w Ogrodach Oliwskich. Przez całą wycieczkę sprzyjały nam pogoda oraz dobry humor. Wieczorem udaliśmy się na spacer po plaży w Gdańsku oraz zwiedziliśmy Sopot.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie przybliżono nam realia życia podczas wojny oraz ukazano polską perspektywę największego konfliktu w dziejach ludzkości. Przeszliśmy po najstarszych ulicach Gdańska oraz Gdyni, poznając tym samym historyczny układ urbanistyczny miasta. Koniec dnia świętowaliśmy na Starówce w Toruniu, gdzie przez moment poczuliśmy się, jakby były wakacje.

Ostatni dzień spędziliśmy w Toruniu, a dokładnie w Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium Toruń”. Tam obejrzeliśmy seans na temat planet Układu Słonecznego, a następnie uczestniczyliśmy w interaktywnej wystawie „Baza MARS#17” . Koło południa udaliśmy się znowu na Starówkę, gdzie wzięliśmy udział w grze miejskiej – „Kryminalny Toruń”. Po odpoczynku wybraliśmy się do ostatniego punktu naszej podróży – Grunwaldu. Zwiedziliśmy tam Muzeum najważniejszej bitwy w historii średniowiecza oraz obejrzeliśmy krótki film, który przybliżył nam szczegóły tej bitwy. Na koniec przeszliśmy się po polach grunwaldzkich, gdzie łatwiej nam było wyobrazić sobie przebieg starcia.

Uważam wycieczkę za udaną i z chęcią wzięłabym udział w podobnej! To świetna (dodatkowa) motywacja do osiągania wysokich wyników edukacyjnych. Dziękujemy za tę wspaniałą inicjatywę Starostwu Powiatowemu w Augustowie, na czele z Panem Starostą Jarosławem Szlaszyńskim.

Monika Pawłowska (II c):

Spodziewałam się, że wycieczka będzie ciekawym doznaniem, które sprawi mi wiele radości, aczkolwiek nie spodziewałam się, że aż tak mnóstwo.

W doborowym towarzystwie czas minął cudownie, a wszelkie atrakcje sprawiły podwójną radość. Jednak tego by nie było, gdyby nie świetna organizacja. Zawsze informowano nas wcześniej o planowanych punktach podróży, a także pytano o zgodę w przypadku dodatkowych atrakcji (czy wyrażamy chęć względem nich). Imponowała mi również pozytywna energia płynąca ze strony opiekunów i Pana przewodnika oraz Pana kierowcy - widoczne było, że oni także czerpią radość z przebywania z nami. Żadna pogoda nie była nam straszna . Bez trudu zwiedziliśmy miejsca istotne dla historii Polski: Malbork, Gdańsk, Sopot, Gdynię, Toruń, Grunwald... ale w mojej pamięci najgłębiej zarysował się obraz Gdańska. Chodząc po ulicach tego miasta, spoglądając oczyma wyobraźni, przenosiłam się w przeszłość, niezwykłą przeszłość, pachnącą życiem dawnego mieszczaństwa, którego domem było morze.

Jednak, według mnie, istotne było także to, iż podczas podróży nawiązałam i zacieśniłam więzi z innymi uczniami, a raczej uczennicami z naszej szkoły. Naprawdę miłe były wspólne rozmowy, a nawet zwykłe przebywanie ze sobą przez całe trzy dni.

Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak niezwykłej wyprawie!

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów odbędzie się 5 lipca 2022 r. w następujących godzinach:

10.00 – 11.00 - klasa IIIa;

11.00 – 12.00 - klasa IIIb;

12.00 – 13.00 - klasa IIIc.

Miejsce: sala 3.

Maturzyści (obowiązuje strój godny) odbierają świadectwa w obecności wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

W przypadku, gdy świadectwa/aneksy odbiera osoba upoważniona – upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby, która w zastępstwie odbiera dokumenty.

Świadectwa/aneksy nieodebrane w wyżej podanym terminie będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Trzymam kciuki za satysfakcjonujące wyniki matury, Barbara Koronkiewicz

Strona 1 z 8