Rada pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego
w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
w roku szkolnym 2018/2019

 • Barbara Koronkiewicz – dyrektor szkoły, nauczyciel języka rosyjskiego
 • Tomasz Choroszewski – wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, opiekun grupy teatralnej „Antrakt”, opiekun szkolnej drużyny piłkarskiej
 • Dorota Prokop – wychowawca klasy I c, nauczyciel języka polskiego
 • Grzegorz Gołaszewski – wychowawca klasy II a, nauczyciel języka polskiego i warsztatów dziennikarskich
 • Ewa Jakubowicz – wychowawca klasy III b, nauczyciel języka angielskiego, opiekunka Galerii „Zaczarowane Wyspy” oraz Szkolnego Klubu Europejskiego
 • Marta Jackiewicz – nauczyciel języka angielskiego
 • Karolina Zofia Kozłowska – wychowawca klasy II c, nauczyciel języka angielskiego
 • Radosław Lotkowski – wychowawca klasy III a, nauczyciel języka angielskiego
 • Bogdan Ostrowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa oraz podstaw przedsiębiorczości
 • Danuta Kaszlej – wychowawca klasy III c, nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie działającego przy II LO w Augustowie
 • Hanna Suszyńska – nauczyciel matematyki
 • Bożena Śliwowska – nauczyciel matematyki, przewodnicząca Zespołu Wychowawczego, opiekunka Klubu Wolontariuszy „Ptaśki” oraz Szkolnego Koła Caritas
 • Bożena Gałaś – nauczyciel matematyki
 • Elżbieta Sturgulewska – nauczyciel biologii oraz przyrody
 • Cezary Michałowski – nauczyciel fizyki oraz informatyki
 • Zbigniew Ryniewicz – wychowawca klasy I a, nauczyciel wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun szkolnej drużyny siatkarskiej chłopców oraz sekcji pływackich dziewcząt i chłopców, opiekun szkolnego pocztu sztandarowego
 • Agnieszka Kuźma – wychowawca klasy III d, nauczyciel wychowania fizycznego, opiekunka Zarządu Samorządu Uczniowskiego, opiekunka szkolnej drużyny siatkarskiej dziewcząt
 • Agnieszka Gromkowska – wychowawca klasy II b, nauczyciel chemii oraz podstaw przedsiębiorczości
 • Bożena Daniluk – nauczyciel-bibliotekarz
 • Barbara Bielska – pedagog szkolny, nauczyciel języka niemieckiego
 • Zbigniew Citko – nauczyciel religii, opiekun Klubu Wolontariuszy „Ptaśki” oraz Szkolnego Koła Caritas, opiekun szkolnego pocztu sztandarowego
 • ks. Łukasz Kaczmarski – nauczyciel religii
 • Emilia Faszcza – nauczyciel języka rosyjskiego
 • Janina Zawacka – nauczyciel matematyki
 • Marzena Szczęsna – Wasilewicz – nauczyciel języka francuskiego
 • Jolanta Kołakowska – wychowawca klasy I b, nauczyciel geografii
 • Maria Kisielewska – nauczyciel wiedzy o kulturze, opiekunka lektoratu języka łacińskiego i kultury antycznej oraz Galerii „Zaczarowane Wyspy”
 • Wojciech Walulik – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Dorota Winiewicz – pedagog szkolny
 • Emilia Polkowska – psycholog szkolny

Pracownicy administracji i obsługi

 • Agata Roszkowska – sekretarz szkoły
 • Justyna Karaś – księgowa
 • Maria Miezio – woźna
 • Jadwiga Wnukowska – woźna
 • Bogusław Romanowski – starszy majster
 • Wojciech Bujnowski – konserwator