Rada pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego

w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

w roku szkolnym 2020/2021

 

Barbara Koronkiewicz – dyrektor szkoły, język rosyjski

Tomasz Choroszewski – wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy IIbG, język polski

Dorota Prokop – wychowawca klasy III c, język polski

Grzegorz Gołaszewski – wychowawca klasy I a, język polski

Jolanta Wojczulis – język polski, warsztaty dziennikarskie

Radosław Lotkowski – wychowawca klasy IIbP, język angielski

Ewa Jakubowicz – język angielski

Angelika Kozłowska – język angielski

Katarzyna Wojewnik-Nowakowska – język angielski

Jolanta Zysko – język angielski

Barbara Sadowska – język rosyjski

Bogdan Ostrowski – wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

Danuta Kaszlej – wychowawca klasy Ib, historia, historia i społeczeństwo

Hanna Suszyńska – matematyka

Bożena Śliwowska – wychowawca klasy IIcG, matematyka

Janusz Cichor – matematyka, fizyka

Elżbieta Sturgulewska – wychowawca klasy IIaP, biologia, przyroda

Cezary Michałowski – informatyka

Bożena Potapowicz – wychowawca klasy I c, fizyka, informatyka

Zbigniew Ryniewicz – wychowawca klasy III a, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kuźma – wychowawca klasy IIaG, wychowanie fizyczne

Agnieszka Gromkowska – chemia, podstawy przedsiębiorczości

Bożena Daniluk – biblioteka szkolna

Barbara Bielska – język niemiecki

Zbigniew Citko – religia katolicka

Mariusz Kozłowski – religia prawosławna

Marzena Szczęsna – Wasilewicz – język francuski

Jolanta Kołakowska – wychowawca klasy III b, geografia, język angielski

Maria Kisielewska – język łaciński i kultura antyczna

Lena Olechowska – muzyka

Jacek Szybajło – wychowanie fizyczne

Dorota Winiewicz – wychowawca klasy IIcP, pedagog szkolny

Emilia Polkowska – psycholog szkolny

 

Pracownicy administracji i obsługi

Agata Roszkowska – sekretarz szkoły

Anna Zyskowska – księgowa

Elżbieta Wawiórko – higienistka szkolna

Maria Miezio – woźna

Jadwiga Wnukowska – woźna

Bogusław Romanowski – majster

Wojciech Bujnowski – konserwator