Harmonogram ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym

w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 

w roku szkolnym 2019/2020

 

Termin

Godzina

Tematyka

25.09.2019

(CZW)

17.30

18.00

Klasy I - spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

Klasy II i III – spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

5.11.2019

(WT)

18.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III (obecni wszyscy nauczyciele).

27.11.2019

(ŚR)

18.00

Klasy III  - spotkania wychowawców z rodzicami informujące o ocenach przewidywanych na semestr (obecni wychowawcy klas III).

9.01.2020 (CZW)

18.00

Klasy III – spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr (ew. o wynikach próbnych egzaminów maturalnych) (obecni wychowawcy klas III).

13.02.2020 (CZW)

18.00

Klasy I i II - spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr (obecni wychowawcy klas I i II).

09.03.2020

(PN)

18.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III (obecni nauczyciele klas III).

1.04.2020

(ŚR)

18.00 – 19.00

17.30

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II (obecni wszyscy nauczyciele).

Klasy III – spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych.

3.06.2020

(ŚR)

18.00

Klasy I i II - spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych (obecni wychowawcy klas I i II).