II LO im.Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sukces uczniów II LO na egzaminie maturalnym

Wczoraj, 30 września w PWSZ w Suwałkach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przeprowadziła coroczną konferencję, której celem było podsumowanie wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosna – lato 2015. Szkoły maturalne na 100% to II LO w Augustowie i trzy licea suwalskie: „pierwsze”, „drugie” i „trzecie”. Do dyrektorów tych szkół zwróciła się pani dyrektor OKE w Łomży z serdecznymi gratulacjami.

Wielką dumą napawa fakt, że II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie już kolejny rok pojawia się w rankingach OKE w Łomży na pierwszym miejscu pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. Warto podkreślić, że spośród augustowskich szkół ponadgimnazjalnych tylko w II LO zdawalność jest stuprocentowa.

Do egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 roku przystąpiło w II LO 115 absolwentów, z czego 114 zdawało egzamin w nowej formule, a jeden w starej formule.

Od 1 września 2012 roku wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizują nową podstawę programową. Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, określony przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w stosownym rozporządzeniu. Treści nowej podstawy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze zmianą w 2014 roku, natomiast stara podstawa programowa została określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Stara podstawa programowa była wygaszana stopniowo, w minionym roku szkolnym 2014/2015 była jeszcze realizowana w czwartej klasie technikum ze względu na czteroletni okres nauki na tym etapie kształcenia. Dlatego tegoroczni absolwenci zdawali egzamin maturalny w dwóch formułach: absolwenci liceów ogólnokształcących w nowej formule, absolwenci techników w starej formule.

Świetne wyniki z egzaminu maturalnego 2015 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zasługują na uznanie: 100-procentowa zdawalność (gdzie zdawalność w województwie podlaskim 90%, a w kraju 89%), doskonałe wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe:

język polski – w szkole 74,71%, w województwie 65%, w kraju 66%;

matematyka – w szkole 60,6%, w województwie 56%, w kraju 55%;

język angielski – w szkole 79,%, w województwie 76%, w kraju 77%;

język rosyjski – w szkole 87,6%, w województwie 75%, w kraju 68%;

język francuski - w szkole 84%, w województwie 79%, w kraju 83%

język niemiecki - w szkole 64,6%, w województwie 75%, w kraju 63%.

Powyższy sukces jest procesem złożonym. Najistotniejszym jego ogniwem są uczniowie. Naukę w II Liceum Ogólnokształcącym wybierają uczniowie, którzy czują się odpowiedzialni za swoją przyszłość, są chętni do wysiłku, otwarci na współpracę. Na ich drodze do sukcesu towarzyszą im kompetentni, twórczy i pracowici nauczyciele. By proces kształcenia był efektywny, potrzebne są odpowiednie warunki lokalowe i baza dydaktyczna. Są one w II Liceum Ogólnokształcącym na wysokim poziomie, dzięki środkom finansowym organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz rodziców uczniów.

Sukces na egzaminie maturalnym to systematyczna, rozłożona na lata, wytężona praca ucznia i nauczyciela. Serdecznie gratuluję wszystkim absolwentom 2014/2015 z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie rewelacyjnego wyniku na egzaminie maturalnym, a nauczycielom determinacji w motywowaniu i inspirowaniu naszych uczniów do uczenia się.

- Barbara Koronkiewicz -


 

Uczestniczyliśmy w II Sztafecie Niepodległości

W dniach 18-20 września 2015 r. trasę: Sokółka - Kopna Góra - Kuźnica - Augustów - Sejny - Berżniki przebiegli uczestnicy II Sztafety Niepodległości  upamiętniającej 95. rocznicę bitwy nad Niemnem. Młodzi ludzie - odwiedzając miejsca ważnych wydarzeń historycznych, modląc się na grobach Polaków, którzy oddali życie za Ojczyznę -  dali świadectwo, że są kolejnym pokoleniem dla którego wolność i niepodległość są ważnymi wartościami.

Pięknie przyjęło uczestników II Sztafety Niepodległości II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im.  Polonii i Polaków na Świecie. W sobotnie popołudnie, 19 września br., uczniowie tej szkoły, zorganizowani przez Zbigniewa Ryniewicza, włączyli się w sztafetę i poprowadzili ją od rogatek miasta pod Pomnik Żołnierzy Wyklętych Poległych na Wschodzie (w biegu udział wzięli: Paulina Łapińska, Julia Mursztyn, Aleksandra Skamrot, Martyna Piętowska, Adam Kurczyński, Michał Koszycki, Mateusz Łebski, Hubert Huszcza, Szczepan Dąbrowski, Kacper Bućko, Paweł Prasał, Piotr Wielgat, Piotr Romańczuk, Mateusz Szczęsny, Maciej Jurgiel). Wraz z nimi biegli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie z opiekunem Tomaszem Kuźmickim.
Pod pomnikiem „Wyklętych” oczekiwała na biegnących dyrektor augustowskiego II LO Barbara Koronkiewicz i wicedyrektor Tomasz Choroszewski wraz z grupą uzdolnionej młodzieży, którzy poprzez teksty poetyckie i historyczne oraz muzykę przedstawili dramatyczne losy Polaków – Kresowych Straceńców, poległych w walce z sowieckim zniewoleniem w latach 1944 - 1954 na kresach II RP. Słowa najwyższego uznania należą się młodym artystom: Patrycji Frydrych, Anecie Leszczyńskiej, Klaudii Paszkowskiej, Paulinie Prostko, Robertowi Baranowskiemu, Wojtkowi Czarnieckiemu, Kubie Milewskiemu i Mateuszowi Siedleckiemu. Występ uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie przygotowali nauczyciele tej szkoły: Maria Kisielewska i Tomasz Choroszewski, wg scenariusza opracowanego wraz z Danutą Kaszlej. Nagłośnienie zapewniły Augustowskie Placówki Kultury.

Ksiądz Dariusz Stańczyk, proboszcz parafii z Tobolska na Syberii a jednocześnie komendant Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej wzruszony dziękował obecnemu na uroczystości Burmistrzowi Augustowa - Wojciechowi Walulikowi oraz dyrekcji, nauczycielom i młodzieży augustowskiego II LO  za tak serdeczne przyjęcie uczestników sztafety, wśród których była też grupa wileńskich harcerzy.
Gratulujemy organizatorom przedsięwzięcia - zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu Historycznemu im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. Na ich prośbę nasz Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie włączył się w przyjęcie Sztafety Niepodległości na terenie augustowskiego powiatu. Zaprosiliśmy biegnących na uroczysko Kozi Rynek, gdzie Danuta Kaszlej opowiedziała o powstańcach 1863 r. z oddziału płk. Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, którzy mieli tu swoje obozowisko. Powstańcza mogiła na Kozim Rynku kryje prochy powstańców z partii „Wawra” poległych 29 czerwca 1863 r. w bitwie z rosyjską piechotą i kozakami. Nieopodal znajduje się pomnik Uderzeniowych Batalionów Kadrowych Konfederacji Narodu, upamiętniający potyczkę z 4 sierpnia 1943 r. UBK pod dowództwem Ryszarda Reiffa ps. „Jacek”, stoczoną z Niemcami w okolicach Koziego Rynku. Opowiedział o niej uczestnikom sztafety Zbigniew Kaszlej, który zaakcentował też walkę o niepodległą Polskę żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych dla których augustowskie lasy były miejscem schronienia.
Na augustowskim przystanku II Sztafety Niepodległości nie mogliśmy też pominąć Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., tym bardziej, że dotknęła ona również mieszkańców ziemi sokólskiej i wileńskiej, czyli przodków biegnącej w sztafecie młodzieży. Każdy uczestnik otrzymał przygotowane przez Danutę i Zbigniewa Kaszlejów Wydanie Specjalne Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie z podstawowymi informacjami o Obławie Augustowskiej. Mamy nadzieję, że organizatorzy i uczestnicy II Sztafety Niepodległości będą dzielić się wiedzą o tej sowieckiej zbrodni na Polakach w swoich środowiskach.

Organizatorem sztafety było Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej, jej augustowską część współfinansował Burmistrz Miasta Augustowa zapewniając uczestnikom posiłki oraz Starosta Augustowski, który zaprosił na nocleg w Bursie Międzyszkolnej. O bezpieczeństwo biegnących zadbali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

(zdjęcia: Zbigniew Kaszlej, Zbigniew Ryniewicz)


 

Wolontariusze II LO pomagają w V Półmaratonie Augustowskim

W dniu 13.09.2014 odbył się V Półmaraton Augustowski. Od samego początku istnienia imprezy nasi wolontariusze pomagają przy jego organizacji. Ich praca polega na zabezpieczaniu trasy biegu oraz obsługiwaniu punktu odżywiania. Atmosfera na trasie biegu była bardzo przyjazna, dominował duch dobrej rywalizacji, liczni kibice dopingowali uczestników. Wolontariusze wykazali się dużym zaangażowaniem i troską o profesjonalną obsługę wydarzenia.


 

Zmiany w roku szkolnym 2015/2016 - „Niezbędnik”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dokument – „Niezbędnik”, który  zawiera informacje skierowane do rodziców, uczniów, nauczycieli na temat zmian w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczących np. darmowych podręczników, wyeliminowania „śmieciowego” jedzenia za szkół, zmian w ocenianiu uczniów na lekcjach WF i inne).

Zachęcamy wszystkich rodziców, nauczycieli oraz uczniów, aby do niego zajrzeli.

Wiecej na stronie MInisterstwa Edukacji Narodowej.


 

Wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI poszukiwany!

 

SZLACHETNA PACZKA niesie potrzebującym mądrą pomoc, daje impuls do zmiany życia. To wszystko jest możliwe dzięki SuperW, czyli wolontariuszowi, który odwiedza potrzebujących. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia. Musi się ona utożsamiać z wartościami SZLACHETNEJ PACZKI, być otwarta na zmiany oraz poznawanie nowych ludzi.

Jeśli nie boisz się wejść w świat prawdziwej biedy i chcesz mieć wpływ na realną zmianę swojego otoczenia – zgłoś się. Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy wybierając rejon Powiat Augustowski J

Zostań wolontariuszem i zmień świat ludzi na lepsze! Rekrutacja trwa do 30 września.


 

5 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły – we współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury – wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”. Tym razem wcielili się              w role bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa: nie tylko wiedli spory o miłości, snuli refleksje filozoficzne na temat życia, ale także spacerowali ulicami XIX-wiecznej Warszawy i zajrzeli do sklepu Wokulskiego. J Dzięki Anecie Leszczyńskiej (2c), Paulinie Prostko (3c), Maćkowi Romańczukowi (1b), Robertowi Baranowskiemu (2b), Mateuszowi Siedleckiemu (2b), Michałowi Zaniewskiemu (2b) i Kacprowi Bućce genialna powieść Prusa ożyła na nowo!

DP


 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016

„Jeśli chcesz znaleźć źródło/ musisz iść do góry pod prąd./ Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,/ wiesz, że ono musi gdzieś tu być”. Słowa św. Jana Pawła II stały się motywem przewodnim uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/2016 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. W swoim  wystąpieniu Dyrektor szkoły, Pani Barbara Koronkiewicz, powitała serdecznie całą społeczność II LO, jak również zaproszonych gości, życząc wszystkim samych sukcesów oraz radosnych chwil w rozpoczynającym się roku szkolnym. Szczególnie ciepło przywitała uczniów klas pierwszych, którym podziękowała za dokonany wybór i zapewniła o życzliwości, na jaką mogą liczyć. Maturzystom z kolei życzyła, by poszli w ślady swoich koleżanek i kolegów z ubiegłego roku i co najmniej powtórzyli ich znakomite wyniki z egzaminu maturalnego. Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Wojciech Zaniewski, podziękował za wysoką jakość kształcenia, szeroką ofertę edukacyjną oraz dodał, iż rodzice będą dokładali wszelkich starań, by placówka, do której wysłali swoje dzieci, rozwijała się i stawała piękną wizytówką Augustowa.

W dalszej części uroczystości prowadzący – Klaudia Paszkowska z klasy II c oraz Maciej Wiśniewski z klasy II b – przedstawili zebranym całą kadrę pedagogiczną oraz pracowników szkoły. Podkreślili, iż społeczność II LO w Augustowie zawsze stanowi jedność, co przyczynia się do sukcesów szkoły. Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom oraz koleżankom i kolegom życzyli podążania za marzeniami, sił w pokonywaniu trudności na drodze do celu oraz  nieugiętej postawy w dążeniu do źródła.

O oprawę muzyczną uroczystości postarali się znakomici instrumentaliści z klasy II b: Jakub Milewski, Wojciech Czarniecki oraz Kamil Wielgat. Za nagłośnienie odpowiadali Mikołaj Jonik i Michał Zaniewski.

TCh

Zdjęcia: Jolanta Wojczulis


 

Dopalacze mogą Cię wypalić ! Dla Rodziców Dla Uczniów

Uzależniają, niszczą i zabijają- to dopalacze, narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Jakie konsekwencje dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki. Jakie mogą być skutki zażywania dopalaczy?

Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej definicji i sami farmakolodzy mają trudności z jednoznacznym stwierdzeniem, czym są dopalacze. Jedni uważają je za rodzaj narkotyków, które tym tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna były sprzedawane legalnie. Inni określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze inni (sprzedawcy) mówią na nie „produkty kolekcjonerskie”. Dopalacze to mieszanki trucizn. Mogą być pochodzenia naturalnego, a są wśród nich preparaty ziołowe, zawierające głównie związki halucynogenne, np. te oparte na wyciągach z muchomora czerwonego lub plamistego, szałwii wieszczej, powoju hawajskiego, kratoma (liście drzewa Mitragyna Speciosa). Są dostępne pod postacią suszu lub ekstraktu. Najczęściej jest tak, że jeden dopalacz zawiera w sobie związki pochodzące nie z jednej, ale kilku, a nawet kilkunastu roślin! A ponieważ każda z nich może i zwykle ma po kilka substancji o działaniu psychoaktywnym, alkaloidy, nietrudno sobie wyobrazić, jak działa taki dopalacz. Po spożyciu takiej piorunującej mieszanki pojawia się nadwrażliwość zmysłowa, zmienne nastroje, charakteryzujące się nagłym przejściem od euforii do depresji, omamy.

Najgroźniejsze są te, które zawierają śmiertelne alkaloidy, takie same, jak w trujących śmiertelnie muchomorach. Ten, kto kupuje takie preparaty, podpisuje na siebie wyrok śmierci. A na ratunek często jest za późno, tym bardziej, że nie wiadomo, co w nich się znajduje. Dopalacze mogą być także pochodzenia syntetycznego. Mają działanie podobne do tego, jakie wykazują znane narkotyki. Np. BZP (N-benzylopiperazyna) i TFMPP (3-Triflurometylofenylpiperazyna) działają podobnie jak amfetamina czy metamfetamina, a JWH-018 (1-pentylindol-3-yl) podobnie jak marihuana i haszysz.  Wyjątkowo niebezpieczny jest mefedron, substancja będąca pochodną efedryny, działająca podobnie do kokainy, która błyskawicznie wchłania się do organizmu, powodując szybki wzrost temperatury ciała choć chwilę po spożyciu jest uczucie zimna. W rezultacie dochodzi do przegrzania tkanek, zwłaszcza mózgu i serca.  Wszystkie te dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. Stopień ich szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników: rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.
Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami należą bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe. Do poważniejszych, stanowiących już zagrożenie życia: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe  np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla dzieci i młodzieży.
Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto: nadmierną potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie przedsionków.

Jeśli zdarzyło ci się zażyć dopalacz i źle się czujesz, pamiętaj, aby:

  • wypić dużo wody mineralnej
  • zachować przy sobie opakowanie od dopalacza, aby pokazać lekarzowi, co ułatwi mu podjęcie akcji ratowniczej
  • nie siadać za kierownicą
  • nie zażywać żadnych leków, które mogą wejść w interakcje z substancjami zawartymi w dopalaczu
  • a przede wszystkim – natychmiast poszukać lekarza. Tu liczy się każda sekunda!

Więcej informacji można przeczytać na stronach internetowych www.dopalaczeinfo.plwww.gis.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie.


 


Strona 1 z 16