II LO im.Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

DRODZY UCZNIOWIE – JUŻ WKRÓTCE ABSOLWENCI GIMNAZJÓW!

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW TRZECICH KLAS GIMNAZJUM!

Dziękujemy!

Dzisiaj (30 maja) kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Do II Liceum Ogólnokształcącego wpłynęło 127 wniosków o przyjęcie do szkoły.

Dziękujemy Wam za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą szkołę, wskazując ją, jako swój pierwszy wybór. Cieszy nas bardzo, że doceniacie naszą pracę i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by Was nie zawieść.

Barbara Koronkiewicz, p.o. dyrektor szkoły


 

Wybitny naukowiec – Polonus z wizytą

w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

22 maja b.r. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie po raz kolejny pokazało swoim uczniom i społeczności lokalnej, że patron, którego szkoła wybrała w 2007 roku, przybierając imię Polonii i Polaków na Świecie, jest nieustannie żywy w jej działaniach.

Niecodziennego wykładu Josepha Kunca mieli okazje wysłuchać uczniowie klas matematyczno – fizycznych.

Joseph Kunc jest profesorem astronautyki, aeronautyki, fizyki, astronomii i systemów architektury i inżynierii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Posiada wybitny dorobek naukowy. Był założycielem i dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badan Kosmicznych w latach 2006-2010 i 2010-2014. Jest Fellow of American Physical Society (APS) – elitarnego stowarzyszenia naukowców w dziedzinie fizyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują: oddziaływania atomowe i molekularne, transport cząstek i promieniowania w gazach i plazmie, dynamikę molekularną, termodynamikę klasyczną i statystyczną.

Profesor Kunc jest bratem stryjecznym Jerzego S. Kuntza, ps. „Palant”, „Kotwicz” żołnierza Uderzeniowych Batalionów Kadrowych scalonych z Armią Krajową, dowódcy Samoobrony Obwodu Augustowskiego Armii Krajowej Obywateli. Przyjął zaproszenie II LO, bo szkoła jest mu znana i bliska poprzez pielęgnowane w niej i wpajane młodzieży wartości wychowawcze i patriotyczne.

Wykład pan profesor rozpoczął od wyrażenia uznania dla działalności wychowawczo – edukacyjnej szkoły, następnie przybliżył etapy swojej pracy naukowej i przeszedł do sedna tematu, czyli istoty fizyki jądrowej i matematyki stosowanej oraz wykorzystania obu tych dziedzin.

Pan profesor pokazał uczniom, że pasja otwiera drogę do kariery.  Był też czas na pytania. Uczniów II LO najbardziej interesowała motywacja pana profesora do zgłębiania fizyki jądrowej, jego autorskie projekty oraz różnica w pracy naukowca w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Wizyta profesora Kunca zakończyła się spacerem po szkole i zapoznaniem się z historią budynku i szkoły. Profesor Kunc z radością przyjął zaproszenie uczniów na kolejne spotkanie.
Barbara Koronkiewicz


 

Soczyste, chrupiące, zdrowe … jabłka w II LO

Prawie 4 tony jabłek w kwietniu i maju bieżącego roku pozyskało II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie dla swoich uczniów. Przedsięwzięcie wymagało niemało trudu, ale wysiłek dla nauczycieli i dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie nie jest straszny.

Ogólnie wiadomym jest, że Agencja Rynku Rolnego uruchomiła program wsparcia dla polskich producentów owoców i warzyw pokrzywdzonych wprowadzeniem embarga rosyjskiego. Nieprzeznaczone do sprzedaży produkty można otrzymać bezpłatnie po spełnieniu ściśle określonych przez Agencję wytycznych i II LO jako jedyne spośród powiatowych jednostek edukacyjnych je spełniło. I tak 30 kwietnia do II LO w Augustowie dotarła pierwsza partia – 1880 kg pysznych jabłek, a 11 maja druga – 1800 kg. Radości całej społeczności szkoły i jej przyjaciół nie była końca. Otrzymanym darem II LO częstowało przyjaznych mu gości, w tym licznie przybywających do szkoły,  w celu złożenia dokumentów w procesie rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016, gimnazjalistów. Na każdego ucznia i pracownika szkoły przypadło po ok. 10 kg jabłek. Inicjatywa ta będzie kontynuowana po kolejnych zbiorach owoców w naszym kraju.

Powyższe działanie jest jednym z wielu różnorodnych przedsięwzięć  II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – szkoły stwarzającej uczniom znakomite warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania ich talentów, zapewniającej bezpieczeństwo i dobre wychowanie; po prostu szkoły przyjaznej uczniowi.

BK


 

Werdykt jury XIII Konkursu „ Historia utrwalona na starej fotografii”

kategoria „Czas zatrzymany w kadrze”

W XIII Konkursie „ Historia utrwalona na starej fotografii” jury złożone z historyków – regionalistów oceniające prace w kategorii „Czas zatrzymany w kadrze” przyznało:

Gimnazja
I nagroda -
Izabela Doroszkiewicz, autorka pracy „Szkoła nie tylko do nauczania”, uczennica Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Praca powstała pod opieką Krystyny Żabickiej

II nagroda - Izabela Krzywicka, „Sprawiedliwi wśród narodów świata”,  uczennica Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Praca powstała pod opieką Krystyny Żabickiej

III nagroda – Karolina Kuryło, „Wczasy na kółkach”, uczennica Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie, opieka Dorota Dyjuk

Wyróżnienia:
- Beata Miklaszewicz, „Moja rodzina - praca”, ZSS w Krasnymborze, opieka  Joanna Maciejewska. Autorka ta otrzymała również nagrodę Muzeum Ziemi Augustowskiej za najciekawszy materiał źródłowy wśród prac gimnazjalistów

- Izabela Zedelo, „Piękno starej motoryzacji”, ZSS w Augustowie, opieka Dorota Dyjuk

- Wioleta Franke, Katarzyna Karp, „Rejs z Józefem”, ZSS w Sztabinie, opieka Emil Malesiński

Szkoły ponadgimnazjalne

I nagroda - Beata Szarkowska, autorka pracy „Zapomniany czas”, uczennica II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Praca powstała pod opieką Marii Kisielewskiej.

II nagroda - Emilia Gryguć, „Historyczne domino”, ZSO w Sejnach, opieka Marta Makowska

Dwie III nagrody  
- Beata Szarkowska, „Aby pamięć przetrwała… Jan Kornacki – ofiara Obławy Augustowskiej”, II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, opieka Maria Kisielewska

- Michalina Maria Gnojnicka, „Czołgista Andersa z Wojciecha”, ZSO w Augustowie, opieka Jacek Bednarczyk
wyróżnienie
-  Ewelina Łapszys, Wioleta Skowrońska, „Nauczyciel z krwi i kości”, ACE, opieka Jacek Bednarczyk

Obie prace Beaty Szarkowskiej, uczennicy II LO w Augustowie, otrzymały również nagrodę Muzeum Ziemi Augustowskiej a jej opracowanie o pradziadku – Janie Kornackim - nagrodę specjalną za pracę o Obławie Augustowskiej w 70 lat od dokonania sowieckiej zbrodni na Polakach.
Emilka Gryguć, uczennica ZSO w Sejnach, otrzymała nagrodę publiczności oraz Nagrodę Muzeum Okręgowego w Suwałkach, a Michalina Gnojnicka, uczennica ZSO w Augustowie nagrodę przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Jury kategorii „Augustowskie tropy na Obczyźnie” przyznało:
I nagroda
– Aleksander Haraburda, „Niezwykła kobieta – fizylierka”, ZS w Bargłowie Kościelnym, opieka Danuta Lewoń – Rutkowska
Dwie II nagrody
- Emil Ostaszewski, „Człowiek przetrwa wszystko”, ZSS w Lipsku, opieka Krystyna Żabicka
- Wiktoria Bronakowska, „Zwykły człowiek a jednak bohater”, ZS w Bargłowie Kościelnym, opieka Danuta Lewoń – Rutkowska
Wyróżnienia:
- Agata Wnukowska, „Młody Sybirak”, ZSS w Lipsku, opieka Krystyna Żabicka
- Beata Miklaszewicz „Godziny wspomnień” ZSS w Krasnymborze, opieka Joanna Maciejewska
- Paulina Kurzyna, „Żyć czy umierać?”,  ZS w Bargłowie Kościelnym, opieka Danuta Lewoń – Rutkowska

Autorów prac najwyżej ocenionych nagrodzono m.in. pięcioma tabletami wysokiej jakości, cennymi publikacjami i kartami podarunkowymi. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu konkursu przez: Burmistrza Augustowa, Starostę Augustowskiego i Zarząd Powiatu Augustowskiego, Nadleśnictwo Augustów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Państwa Roszkowskich i Bagińskich.

 

W imieniu organizatorów


Danuta Kaszlej


 

Święto młodych badaczy historii w II LO w Augustowie

Fotografia jako trop prowadzący w przeszłość to propozycja już po raz trzynasty kierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
Pani Dorota Zimnoch, przedstawicielka Podlaskiego Kuratora Oświaty, gratulując autorom koncepcji, organizatorom i uczestnikom konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii” powiedziała:
Jadąc tu wiedziałam, że mogę liczyć na nietypową konwencję i ciekawe podejście do historycznej materii, bo z uznaniem śledzę działania podejmowane przez augustowskie II LO, a jednak jestem zaskoczona. Bardzo wysoki poziom konkursu o nowatorskiej formule dostarczył nie tylko wiedzy, ale też emocji i nie ukrywam, że czułam się wzruszona słysząc opowieści młodych ludzi o kolejach losu ich przodków. To bardzo wartościowe przedsięwzięcie.
Konkurs  proponuje przygodę związaną z odkrywaniem historii bliskiej – rodziny, miejsca zamieszkania, wydarzeń z nim związanych. Młodzi ludzie samodzielnie docierają do źródeł wiedzy o regionie i też je wywołują, bo zapisują to, co kryje pamięć ludzka. Na tej podstawie opowiadają historie dotąd niezapisane i ilustrują je zdjęciami, dokumentami, listami.
To wymagający konkurs, tym bardziej cieszy więc, że nie brakuje ambitnych młodych ludzi, którzy podejmują to wyzwanie.
W tym roku z sukcesem uczyniło to 23 uczniów z ziemi augustowskiej i sejneńskiej. Pracowali pod opieką swych nauczycieli z dziewięciu szkół. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, bo poziom tegorocznych prac był bardzo wysoki. Wszystkich uczestników wraz z opiekunami zaprosiliśmy 14 maja br. na szkolenie prowadzone przez Andrzeja Matusiewicza, wybitnego regionalistę i konsultanta w suwalskim Centrum Edukacji Nauczycieli, a po szkoleniu na objazd historyczny Szlakiem Orła Białego, gdzie naszymi przewodnikami byli: Tomasz Kiełczewski i Wojciech Batura.
Świętem wszystkich zainteresowanych przeszłością regionu był finał konkursu. 19 maja  2015 r.  na auli augustowskiego II LO w wyjątkowej scenerii i atmosferze wsłuchiwaliśmy się w prezentowane przez młodych ludzi historie.
Dominika Mikołajczyk i Aleksandra Ossowska, uczennice klasy I a II LO w Augustowie utrwaliły to na poniższych fotografiach – zapraszamy do ich obejrzenia.

DK


 

Eksplozja barw i emocji

Już po raz 12 odbył się w II  Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie powiatowy konkurs artystyczny Multimedialny Projekt Literacki. Celem tego konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży kultury języka, rozbudzanie wrażliwości na piękno, rozwijanie zainteresowań literaturą, fotografią i współczesną technologią oraz promocja talentów. Tegoroczna 12. edycja, zatytułowana Kolor. Źródło Emocji, miała miejsce w piątek 22 maja 2015 roku. Historia tego konkursu sięga roku 2004, kiedy to właśnie odbyła się jego 1. edycja. Jej treść była związana z historią budynku naszej szkoły, z ludźmi, którzy w tym miejscu właśnie uczyli się bądź pracowali, jak również z wydarzeniami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi, a także osobistymi historiami rodzinnymi, znanymi od pokoleń i przechowywanymi w rodzinnym skarbcu. Tak więc konkurs już od 12 lat przyciąga szczególnie uzdolnionych młodych ludzi. To osoby wyjątkowe, żyjący w XXI wieku ludzie renesansu, zaprzyjaźnieni z technologią informacyjną młodzi pisarze. Z takimi ludźmi spotkaliśmy się również podczas piątkowej edycji Multimedialnego Projektu Literackiego.

Tematem tegorocznej edycji konkursu stał się kolor pojmowany jako źródło emocji. Kolor jest jednym z kluczowych elementów postrzeganych przez ludzkie oko. Obok kształtu, faktury czy wzoru zdecydowanie determinuje nasze emocje związane z oglądanym obrazem. Kolor może być intensywny, nasycony, soczysty, a nawet neonowy i wręcz rażący. Może też być jasny, łagodny, pastelowy, rozbielony. Bywa blady, zgaszony, matowy i tak ciemny, że aż ponury. W tegorocznej edycji konkursu należało zwrócić uwagę na to, jakie uczucia i nastroje rozbudza w nas pojedyncza barwa, czy cała paleta kolorów stanowiąca element zdjęcia, zarówno z perspektywy autora obrazu jak i odbiorcy. Zdarza się, że zmiana kolorystyki zdjęcia zmienia też drastycznie jego charakter. Pytanie kluczowe tegorocznej edycji brzmiało: Jak ważny jest kolor dla emocjonalnego przekazu obrazu/zdjęcia?

By choć po części na nie odpowiedzieć, pomógł nam w tym diagram nazywany emocjonalnym kołem kolorów, gdzie każdej barwie przyporządkowana jest emocja. A dla wyobrażenia zbioru wszystkich kolorów i relacji między nimi został zaprezentowany jeden z trójwymiarowych modeli nazywanych przestrzenią kolorów zwany systemem barw Munsell’a. Koncepcja takiego układu daje niemal nieograniczoną wolność wyboru koloru oraz możliwość precyzyjnego określenia wybranych barw i związanych z nimi emocji. Również na każdej fotografii.

Przed prezentacjami konkursowymi odbył się wyjątkowy pokaz zdjęć, które wykonał nasz gość specjalny, przyjaciel szkoły – pan Jerzy Lech. W niezwykle interesujący sposób przedstawił i opowiedział o swoich mikrofotografiach wykonanych przy użyciu mikroskopu interferencyjno-polaryzacyjnego oraz makrofotografiach pór roku i rzeczy obok których zwykle przechodzimy obojętnie, a które w obiektywie naszego gościa zamieniają się w obrazy zaiste niezwykłe.

W jury naszego konkursu zasiedli: pani Maria Kisielewska, pan  Grzegorz  Gołaszewski oraz nasz gość specjalny – pan Jerzy Lech. A oto lista laureatów:

I miejsce ex aequo: prezentacja zatytułowana Barwy życia. Wykonał ją Maciej Protasiewicz z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Opiekunem pracy jest pani Dorota Sikora.

I miejsce ex aequo: praca pt. Gram w zielone, której autorami są Katarzyna Stankiewicz i Rafał Miezio – uczniowie Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Opiekunem pracy jest pani Anna Skowrońska.

II miejsce ex aequo: prezentacja zatytułowana Barwy życia,  która została wykonana przez Ewę Pietrzeniec z Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze. Opiekunem pracy jest pani Joanna Maciejewska.

II miejsce ex aequo: pokaz pod tytułem Szukając tęczy, wykonany przez duet z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym: Szymona Bućko oraz Adama Chmielewskiego. Opiekunem pracy jest pani Anna Skowrońska.

III miejsce: prezentacja pod tytułem Barwy szczęścia, a jej autorem jest Mateusz Miezio również z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Opiekunem pracy jest pani Anna Skowrońska.

wyróżnienie: pokaz pod tytułem Eksplozja emocji, wykonany przez Weronikę Chmielewską oraz Kaję Jatkowską z Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie. Opiekunem pracy jest pani Danuta Gregorowicz.

wyróżnienie: prezentacja pod tytułem Koloro-czucia. Autorkami pracy są Justyna Bronakowska i Daniela Pliszko, uczennice klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Opiekunem pracy jest pan Tomasz Choroszewski.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Zapraszamy na kolejną, 13. już, edycję Multimedialnego Projektu Literackiego w przyszłym roku szkolnym.

I tu pragniemy również złożyć szczególne podziękowania za serce i wsparcie, którego udzieliła nam pani dyrektor Barbara Koronkiewicz oraz Rada Rodziców naszego Liceum. Również nieocenioną pomoc w ufundowaniu nagród 12. edycji konkursu zawdzięczamy zaprzyjaźnionej augustowskiej księgarni ATENA jak również panu Rafałowi Lubaszewskiemu i firmie PAPIRUS BIURO- SERWIS oraz panu Markowi Kondrackiemu i firmie ESCAPE. Usługi komputerowe. Dziękujemy najserdeczniej!

Organizatorki konkursu: Ewa Jakubowicz oraz Dorota Prokop.

Fot: Dominika Mikołajczyk


 

Porządki na cmentarzu żydowskim

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie wpisuje się w świadomość lokalną  jako szkoła inicjująca  wiele przedsięwzięć na rzecz miasta,  krzewiąca zasady patriotyzmu, ucząca szacunku dla przeszłości.

Szczególną aktywnością wykazuje się młodzież z  Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, działającego przy II LO; angażuje się
w organizację uroczystości  patriotyczno – religijnych, uczestniczy
w corocznych kwestach na cmentarzu, porządkuje miejsca wiecznego spoczynku tych, którzy „pisali”  historię miasta i Polski.

21 maja 2015 roku po raz kolejny uczniowie sprzątali cmentarz żydowski. Należy wspomnieć, że z  polecenia burmistrza, pana Wojciecha Walulika,
w otoczeniu miejsca, upamiętniającego tysiące Żydów augustowskich, zostały wycięte  zbędne drzewka i krzewy. Przez to pomnik stał się widoczny od strony dwóch dróg, biegnących w stronę plaży.

To dobra i potrzebna lekcja żywej historii!

MK


 

Eliminacje powiatowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W piątek (10.04.2015 r.) w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyły się eliminacje powiatowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Miło jest nam poinformować, iż zwycięzcą w kategorii recytacji został uczeń naszej szkoły – Sebastian Zdancewicz z klasy I b. Brawurowo wykonał on utwór Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito” oraz fragment prozy zatytułowany „Złe rzeczy spotykają dobrych ludzi”. Sebastian, zajmując I miejsce, zapewnił sobie awans do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 24.04.2015 roku w Białymstoku.

To jednak nie jedyny uczeń, który będzie reprezentował naszą szkołę. W kategorii piosenki bezkonkurencyjne okazały się bowiem Oliwia Prawdzik oraz Julita Bożewicz (obie z klasy I a). Pierwsza z nich wykonała utwory „Przesłuchanie”, „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” oraz „Dalekie wybrzeża ciszy” Karola Wojtyły (recytacja), natomiast Julita przedstawiła piosenki „Z gitarą chłopcy idą”, „Mimochodem” oraz wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Rodzicom”. Dziewczyny reprezentowały Augustowskie Placówki Kultury. Ich opiekunką artystyczną była pani Elżbieta Granacka.

W kategorii teatrów jednego aktora wystąpiły: Klaudia Paszkowska z klasy I c („Ocalony?” – monodram na podstawie „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego) oraz Justyna Bronakowska z klasy I a („Psychomachia” – fragmenty utworu Sarah Kane „4.48. Psychosis”). Dziewczyny zagrały niezwykle ekspresywnie, niestety nie udało się im awansować do etapu wojewódzkiego.

Opiekunem artystycznym recytatorów oraz aktorów był pan Tomasz Choroszewski.

Gratulujemy laureatom oraz życzymy powodzenia w Białymstoku!

TCh


 


Strona 1 z 15