Maturzyści II LO - odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów odbędzie się 5 lipca 2022 r. w następujących godzinach:

10.00 – 11.00 - klasa IIIa;

11.00 – 12.00 - klasa IIIb;

12.00 – 13.00 - klasa IIIc.

Miejsce: sala 3.

Maturzyści (obowiązuje strój godny) odbierają świadectwa w obecności wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

W przypadku, gdy świadectwa/aneksy odbiera osoba upoważniona – upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby, która w zastępstwie odbiera dokumenty.

Świadectwa/aneksy nieodebrane w wyżej podanym terminie będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Trzymam kciuki za satysfakcjonujące wyniki matury, Barbara Koronkiewicz