Aktualności

Aktualności (107)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Maturzyści II LO w Augustowie, zapraszam Was serdecznie po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów, które odbędzie się 9 lipca 2024 r. w następujących godzinach:

09.30 – 10.00 - klasa IVa;

10.00 – 10.45 - klasa IVb;

10.45 – 11.30 - klasa IVc.

Miejsce: sala 3.

Maturzyści (obowiązuje strój godny) odbierają świadectwa w obecności wychowawcy klasy
i dyrektora szkoły.

W przypadku, gdy świadectwa/aneksy odbiera osoba upoważniona – upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby, która w zastępstwie odbiera dokumenty.

Świadectwa/aneksy nieodebrane w wyżej podanym terminie będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Trzymam kciuki za satysfakcjonujące wyniki matury.

Barbara Koronkiewicz

logo starostwo

Oferta zajęć sportowo–rekreacyjnych na wakacje 2024 roku organizowanych w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

ul. Śródmieście 31, 16-300 Augustów

tel. 87 643 24 02

Zajęcia prowadzone będą na boisku „Orlik” 

- poniedziałek – piątek w godz.: 1600 – 1915

- sobota – niedziela w godz.: 1100 – 1400

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

tel. 87 643 28 61

Zajęcia prowadzone będą na boisku „Orlik”

- poniedziałek – piątek w godz.: 1645 – 2000

- sobota – niedziela w godz.: 900 – 1200

Zespół Placówek Młodzieżowych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie

ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów

tel. 87 643 32 04
Zajęcia sportowo–rekreacyjne (bezpłatne) prowadzone będą w godz.: 900 – 1200 , wg następującego harmonogramu:

- poniedziałek: żeglarstwo

- wtorek: kajakarstwo

-  środa: żeglarstwo

- czwartek: kajakarstwo

- piątek: żeglarstwo

Z uwagi na bezpieczeństwo zajęcia są ograniczone do maksymalnie 10 osób. Osoby, które będą w danym dniu ponad limit, będą mogły skorzystać z siłowni i świetlicy z grami planszowymi.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą projektu szkolnego realizowanego w ramach projektu europejskiego Erasmus+. 

W załączniku poniżej znajdują się informacje o projekcie.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII oraz klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w I Konkursie Wiedzy o Powiecie Augustowskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

 

Regulamin konkursu

Wakacje się kończą, zatem czas na powrót do szkoły!

Zapraszamy całą społeczność szkolną 4 września 2023 roku na mszę świętą o 8.00 do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej,

a o 9.30 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na placu przed szkołą.

Pozdrawiamy serdeczne i czekamy na Was!

polski ladministerstwopoznaj polske

30 listopada – 2 grudnia uczestniczyliśmy w wycieczce edukacyjnej w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Pierwszy dzień: zwiedzanie Kopalni soli „Wieliczka”. Kopalnia „Wieliczka” stanowi zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictw UNESCO. Podziwialiśmy niespotykane na powierzchni krajobrazy, solankowe jeziora i przepiękne podziemne komory, w tym niepowtarzalną kaplicę Św. Kingi. Poznaliśmy dawne narzędzia górnicze oraz stosowane w przeszłości metody wydobycia i transportu soli.

Drugi dzień: Kraków – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny Krakowa składa się z trzech głównych członów, które kolejno obejrzeliśmy: kompleksu królewskich zabudowań na Wawelu, Starego Miasta z najważniejszymi obiektami architektury monumentalnej w jego obrębie, tj. wieży ratuszowej, XIV-wiecznej wielkiej hali kupieckiej - Sukiennice oraz głównej świątyni w mieście - kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, średniowiecznego miasta lokacyjnego i położonego na południe od niego średniowiecznego miasta Kazimierz z jego przedmieściem Stradomiem. Ostatnim punktem tego dnia był Kopiec Kościuszki z otoczeniem.

Trzeci dzień – kontynuowaliśmy zwiedzanie Krakowa. Rozpoczęliśmy od świątyni na Skałce – Bazyliki św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – to był pierwszy etap naszej „ścieżki Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, a następnie obejrzeliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Wycieczka Wieliczka - Kraków pozostawiła wiele dobrych i niezapomnianych wrażeń u każdego z nas. Tym bardziej, że oprócz bogactwa treści w obszarze historii, kultury i dziedzictwa narodowego znaleźliśmy także czas na relaks w Energylandii – parku rozrywki położonym w Zatorze, gdzie mieszkaliśmy w Western Camp Resort.

Uczniowie klasy IIa – uczestnicy wycieczki

krakow 1

 

 

12 września 2022 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 30-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecie nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie, 95-lecie tradycji szkolnictwa w budynku IILO. Uroczystość jubileuszową patronatem honorowym objął Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Zieliński.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie w intencji społeczności szkolnej i przyjaciół liceum. Od godziny 11.30 uroczystość jubileuszowa była kontynuowana na dziedzińcu szkoły. Dyrektor Barbara Koronkiewicz serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Sławomir Kowalski wraz z delegacją - Panią Barbarą Sośnicką - p.o. Naczelnika Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  MSZ oraz Panią Renatą Trzcińską - Naczelnikiem Wydziału ds. Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Pan Dariusz Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu Augustowskiego – Pan Marek Dobkowski i Pan Waldemar Jedliński, Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka, Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Magdalena Gawin wraz z pracownikami: Panem Bartoszem Gralickim i Panem Łukaszem Faszczą, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Pani Barbara Możejewska – Warejko wraz z panią wizytator, Martą Wasilewską, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Pani Urszula Gierasimiuk, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie Pani Bożenna Kondracka, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Pani Lidia Kłoczko, Dowódca 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego płk. Krzysztof Świderski,  Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk. Jarosław Kowalewski,  I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie podinspektor Bartosz Świerpiel, zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie kapitan Michał Olszewski, Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej płk. POW Piotr Augustynowicz, przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie pani kapitan SG Jolanta Kropiwinicka, Komendant Hufca Pracy w Augustowie Pan Wiesław Mursztyn, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie Pani Agata Augusewicz, Akowcy z Prezesem ŚZŻAK Koło w Augustowie Panem Zbigniewem Kaszlejem i Sybiracy z Wiceprezesem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie Panią Barbarą Czartoszewską, dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Panem Andrzejem Rybnikiem, poprzedni dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki, Pan Andrzej Matusiewicz, Pan Wojciech Walulik, radni Rady Powiatu w Augustowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych z Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, lokalni pracodawcy, rodzice uczniów, absolwenci i liczna społeczność szkolna.

Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w znakomity sposób funkcjonuje w szkole.

Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, podziękował kadrze pedagogicznej za wykonywaną pracę, uhonorował Panią Jolantę Kołakowską i Pana Cezarego Michałowskiego Nagrodą Starosty Powiatu Augustowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz Pana Bogusława Romanowskiego za 30-letnią efektywną pracę na stanowisku konserwatora. Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu i Panią Naczelnik WOKiS przekazał na ręce Dyrektor szkoły prezent – drukarkę laserową z dupleksem.

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła ekspozycja wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Sławomir Kowalski. Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przybliża na 26 rollupach sylwetki Znanych Nieznanych Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak bywa, że nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru, Ekwadoru, Portugalii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Wystawa naturalnie wpisuje się w edukację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o patronie liceum – Polonii i Polakach na Świecie. Wystawa w II Liceum Ogólnokształcącym pozostanie do końca grudnia, jej bogactwem będziemy dzielić się z uczniami szkół w Augustowie, powiecie augustowskim i społecznością lokalną. 

Część oficjalna uroczystości zakończona została refleksyjnym poetycko – muzycznym montażem, który przybliżył historię 95-letniej tradycji szkolnictwa w budynku II LO i wplecione w nią 30 lat aktywności II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Scenariusz montażu przygotował opiekun grupy „Antrakt”, Pan Tomasz Choroszewski, a w przygotowaniu inscenizacji współpracowały: Pani Maria Kisielewska, Pani Lena Olechowska, Pani Karolina Kozłowska. Montaż wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności, a łza zadumy zakręciła się w nie jednym oku.

Uroczystość zyskała uznanie uczestników, goście podkreślali elegancję i piękno wydarzenia. Udana organizacja tego dużego przedsięwzięcia możliwa była dzięki pomocy i życzliwości Augustowskich Placówek Kultury, Inex. Firmy nagłośnieniowej, Augustowskiej Orkiestry Dętej i Pana Zbigniewa Jurewicza - "J&J" Usługi Reklamowe.

swieto szkoly 2022

Wakacje się kończą, zatem czas na powrót do szkoły!

Zapraszamy całą społeczność szkolną na mszę świętą o 8.00 do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, a o 9.30 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na placu przed szkołą.

Pozdrawiamy serdeczne i czekamy na Was!

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.

Termin egzaminu: 23 sierpnia 2022 r. – wtorek; godz. 9.00; miejsce egzaminu – aula.

Na egzamin należy zgłosić się kwadrans przed godziną rozpoczęcia z dokumentem identyfikującym zdającego i długopisem z czarnym wkładem. Obowiązuje strój szkolny odświętny.

Strona 1 z 8