Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Informuję, że 10 stycznia 2022 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEiN, uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. 

Nauka w trybie stacjonarnym przez najbliższe dwa tygodnie (10 – 21 stycznia) odbywa się w podwyższonym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, obowiązują maski w przestrzeniach wspólnych w czasie przerw międzylekcyjnych.

Proszę o zapoznanie się z uaktualnionymi „PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID-19 na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Aktualizacja na dzień 10 stycznia 2022 r.

B. Koronkiewicz