Organizacja pracy II LO od 18 stycznia

Organizacja pracy II LO od 18 stycznia:

- kontynuujemy naukę na odległość do 31 stycznia 2021 roku (decyzja MEiN z 13 stycznia);

- uczniowie, którzy z różnych ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nauczaniu zdalnym w swoich domach, mogą uczestniczyć w tej formie nauki na terenie szkoły z wykorzystaniem sprzętu szkolnego (należy zgłosić to do wychowawcy);

- zapotrzebowanie na komputery do nauki zdalnej (ew. awarie w nich) rodzice uczniów zgłaszają do sekretariatu szkoły;

- w tygodniowym planie lekcji (zwłaszcza klasy trzeciej) nastąpiły nieduże zmiany – plan należy sprawdzić u wychowawcy;

- biblioteka pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

- dyżury stacjonarne

pani pedagog: środa i czwartek: 13.00 – 16.00,

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00

(na spotkanie należy umówić się, korzystając z aplikacji Teams);

- możliwa jest dla uczniów klas maturalnych organizacja konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły (zapotrzebowanie takie należy zgłosić do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy).