Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania

sos dtz page

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy  - prowadzone przez profesjonalnych psychologów

Wiążący się z panującą pandemią koronawirusa przymus izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym także utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania,  przyczynia się do pogarszającej się sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież każdego dnia borykają się z różnymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych.

Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcia prowadzone przez profesjonalnych psychologów:

– całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

- i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie : https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, dziecko/młodzież uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Obie formy komunikacji są bezpłatne.