Uczniowie II LO „GÓRĄ”, bo…

Dzisiaj, 30 września, wszystkie licea ogólnokształcące i technika w naszym kraju otrzymały z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych informacje o wynikach maturalnych egzaminów poprawkowych, które odbyły się 8 września. (Dla porządku przypominamy, że uczeń, który nie osiągnął progu 30% z jednego przedmiotu na egzaminie maturalnym w sesji głównej, ma prawo przystąpić do poprawy tego egzaminu).

W II LO czworo uczniów (na 82 zdających) nie osiągnęło poziomu 30%  i przystąpiło do poprawki. Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki – wszyscy poprawiający zdali egzamin śpiewająco.

Wszystkim tegorocznym Absolwentom serdecznie GRATULUJEMY otrzymania świadectw dojrzałości!

I uwaga!

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie to jedyna szkoła w powiecie augustowskim, która w sesji egzaminacyjnej 2020 zdała egzamin maturalny na 100% (inne szkoły średnie z naszego powiatu takim wynikiem pochwalić się nie mogą).

fotka koniec