Aktualności

Aktualności (102)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele II LO,

25 marca rozpoczyna się obowiązkowe zdalne nauczanie – kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, kontaktu telefonicznego, ew. innych.

Nauczyciel przedmiotu sam dobiera metody i techniki pracy na odległość z uczniami, zważywszy na specyfikę przedmiotu i możliwości technologiczne uczniów, ich potrzeby; właściwie modyfikuje treści edukacyjne ze swojego przedmiotu, które przekazuje uczniom w odpowiednim wymiarze, by możliwym było przyswojenie ich przez uczniów.

Kształcenie na odległość zobowiązuje uczniów do pracy pod kierunkiem nauczyciela, udziału w organizowanych formach kształcenia, a nauczycieli do zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów.

Na czas kształcenia na odległość zmienia się tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów (do pobrania na stronie www szkoły).

Lekcje odbywają się w wyznaczonym czasie; zajęcia dydaktyczne każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 9.00, trwają nie dłużej niż do 15.15.

Drodzy Uczniowie,

Pamiętając o swoim bezpieczeństwie, w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych pozostańcie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi: komunikacja publiczna, lokale gastronomiczne, kino, centra handlowe.

Niech przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki: skorzystajcie z propozycji waszych nauczycieli, którzy drogą elektroniczną podpowiadają, jak możecie rozwijać swoje umiejętności, pomimo zawieszenia zajęć w szkole.

Na stronie www.gov.pl/web/edukacja w artykule „Edukacja zdalna...” znajdziecie ciekawe materiały do samodzielnej pracy w domu.

Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

-Barbara Koronkiewicz-

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie informuje, iż od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

80. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków w głąb ZSRR była tematem sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie w dniu 10 lutego 2020 r. Zaprosiliśmy do II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie każdego, kto chciał posłuchać o dramacie wielu mieszkańców naszego regionu zabranych z domów w mroźne, lutowe dni 1940 r. i zesłanych na nieludzką ziemię.

Gośćmi honorowymi byli augustowscy Sybiracy, w sesji udział wzięli też kombatanci, delegacje szkół noszących imię Sybiraków z Netty i Krasnegoboru – z dyrektor Barbarą Kotarską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie – Agnieszka Renata Milanowska, rodziny deportowanych. Najliczniej reprezentowana była społeczność II Liceum Ogólnokształcącego z dyrektor Barbarą Koronkiewicz.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu sybirackiego „A myśmy szli i szli – Niepokonani” autorstwa Mariana Jonkajtysa, pochodzącego z augustowskiej, nauczycielskiej rodziny, zesłanej w kwietniu 1940 r. do Kazachstanu. Wzruszyło Sybiraków to, że śpiew poprowadziła grupa absolwentów Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków, będących obecnie uczniami II LO w Augustowie. Młodzież doskonale pamiętała hymn Sybiraków i szkoły.

Dr Marcin Zwolski, Kierownik Działu Naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wygłosił wykład „Agresja sowiecka 1939 r. i deportacje obywateli polskich na Sybir”.
Deportację z 10 lutego 1940 r. osadził w czytelnie przedstawionym opisie sytuacji międzynarodowej II Rzeczypospolitej, omówił pakt Ribbentrop – Mołotow, otwierający drogę do wojny, napad ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. i brutalność okupacji sowieckiej. W dyskusji po części merytorycznej spotkania głos zabierali Sybiracy i przedstawiciele środowiska AK-owców, zatroskani o należne zachowanie pamięci.Powrócił temat miejsca tożsamościowego dla mieszkańców regionu – kamiennicy na ul. 3 maja 16 w Augustowie, nazywanej „Domem Turka”. W obiekcie tym funkcjonariusze sowieckiej policji politycznej przygotowywali listy mieszkańców Augustowa, Netty, Mazurek i okolicznych wsi skazanych na deportacje na nieludzką ziemię w czasie okupacji sowieckiej 1939 – 1941.
Po ponownym wkroczeniu Sowietów budynek został znów zajęty przez NKWD i od początku 1945 r. stał się siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego – miejscem kaźni polskich patriotów. Mocno wyrażono oczekiwanie, że obiekt ten powinien stać się ważną placówką dokumentującą wolnościowe postawy mieszkańców regionu i skalę komunistycznych represji, jakich doświadczyli.

Z prośbą o zapalenie zniczy pod Domem Turka, przy sybirackich pomnikach i na grobach Sybiraków zwróciła się do młodzieży Danuta Kaszlej, prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

O światła pamięci w ważnych sybirackich miejscach zadbało 10 lutego br. wiele osób, w tym rodziny, przedstawiciele środowisk patriotycznych i władze powiatu augustowskiego.
Wicestarosta Augustowski Dariusz Jan Szkiłądź oraz Zbigniew Kaszlej Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie, jednocześnie Prezes augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zapalili znicze przy dwóch pomnikach Sybiraków – przy kościele p.w. Jana Chrzciciela na Borkach oraz w kwaterze niepodległościowej na augustowskim cmentarzu a także na grobie Eugeniusza Simsona – wieloletniego Prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie.

Po południu, w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Augustowie, proboszcz parafii – ks. kan. Waldemar Brodziak – odprawił mszę świętą w intencji Sybiraków i ich rodzin. W homilii przywołał pamięć o zesłańcach i podziękował tym, którzy się o nią troszczą. Modlitwa, wiedza o dramatycznym losie deportowanych i pamięć o tych, którzy zesłania nie przeżyli, była kanwą augustowskich obchodów 80. rocznicy pierwszej masowej wywózki obywateli polskich w głąb ZSRR. Adresowaliśmy je przede wszystkim do młodzieży, do której należy przejęcie dziedzictwa pamięci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom obchodów, a szczególnie Sybirakom, których przekaz dla młodych ma wyjątkową moc świadectwa.
Danuta i Zbigniew Kaszlejowie

sesja klubu sybir

 

sesja klubu sybir2

 

sesja klubu sybir3

 poeci warmii

 

W środę, 26 lutego, odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie etap powiatowy XVI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Ten szczególny konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatów: augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, suwalskiego. Cel konkursu to popularyzacja literatury twórców regionalnych, kształcenie estetyczne dzieci i młodzieży w duchu umiłowania i szacunku do ziemi rodzinnej poprzez odkrywanie piękna poezji autorów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny oraz integrowanie młodzieży z różnych szkół i placówek.

W tym roku zachęca się uczestników konkursu do prezentacji twórczości pani Janiny Osewskiej – augustowskiej pedagog, poetki, animatorki życia literackiego, znawczyni regionu, pasjonatki fotografii.

O poezji Janiny Osewskiej mówi się, że wyraża i zamyka w niej siebie i świat, inspiracje czerpie m.in. z natury, literatury, spotkań i rozmów z ludźmi. Jej wiersze są intelektualną przygodą, źródłem refleksji i doznań estetycznych.

Konkurs od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu augustowskiego. Zwycięzcy etapu powiatowego będą reprezentować powiat augustowski w finale konkursu: 13 marca 2020 r. godz. 9:00; miejsce finału: Olecko, sala kina przy Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”, ul. Plac Wolności 22.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zajęć, które będą organizowane podczas ferii zimowych.

Życzymy miłego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna II LO

 

Zajęcia podczas ferii.

2 grudnia br. klasa IcP udała się na wycieczkę do Warszawy. Celem wyprawy było zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz spotkanie z parlamentarzystami. Po otrzymaniu przepustek i przejściu przez sejmowe bramki zostaliśmy  powitani przez Posła RP, pana Stefana Krajewskiego oraz panią przewodnik, która oprowadziła nas po budynku Sejmu. Na samym początku mogliśmy obejrzeć makietę budynków sejmowych oraz zapoznać się z historią polskiego parlamentu. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak sala obrad. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie siedzą poszczególne kluby oraz najważniejsze osoby parlamentu, jak wygląda codzienna praca posłów oraz ich udział w wielu komisjach. Pani przewodnik z zadowoleniem stwierdziła, ze nasi uczniowie są dobrze zorientowani w kwestiach struktury i funkcji parlamentu oraz trójpodziału władzy, bowiem bezbłędnie odpowiadali na zadawane im pytania. Podczas dalszego zwiedzania uczniowie mogli zasiąść w fotelu wicemarszałka, poznać miejsce przebywania dziennikarzy oraz zrobić zdjęcie przy wejściu do Senatu czy też, na często oglądanych w telewizji, sejmowych schodach. Po zjedzonym w towarzystwie pana posła obiedzie w restauracji sejmowej udaliśmy się w drogę powrotną.

Sejm 1

Sejm 2

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w auli naszego liceum odbył się uroczysty apel, podczas którego członkowie szkolnego wolontariatu w formie prezentacji multimedialnej, recytacji poezji i wspólnego śpiewania zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia. Ponadto odbył się kiermasz przepysznych własnoręcznie przygotowanych ciast, z których całkowity dochód przekazany został na cele charytatywne. Brawo, Wolontariusze 2LO!