Ogłoszenie Rady Rodziców II LO

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,

Informujemy Państwa, że w związku z tym, że kadencja Pani Barbary Koronkiewicz na stanowisku dyrektora II LO kończy się 31 sierpnia 2021 roku, organ prowadzący ogłosił konkurs na to stanowisko. Zgodnie z obowiązującymi procedurami odbyło się zebranie członków Klasowych Rad Rodziców, podczas którego wybraliśmy dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do udziału w pracach konkursowej komisji. Rada Rodziców określiła swoje stanowisko, które chce przedstawić podczas posiedzenia komisji konkursowej.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami mogą zwrócić się z pytaniami do członków Prezydium Rady Rodziców.