Aktualności

Aktualności (107)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Choć z powodu obostrzeń edukacja odbywa się przez Internet, to praca w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie wre! Dzięki temu możemy pochwalić się  kolejnym wielkim sukcesem naszej uczennicy. Ewa Chomiczewska z klasy IIa zajęła II miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”. Jest to już jubileuszowa edycja tego wydarzenia, którego organizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Herbertowskich Szkół, a honorowym przewodniczącym jury jest pan profesor Jan Miodek.

W tym roku w konkursie wzięło udział 106 uczestników z 66 szkół z całej Polski. Zadaniem uczestników było napisanie pracy literackiej na temat cichego bohatera naszych czasów, który – jak pisał Zbigniew Herbert – „płynął pod prąd”. Dodajmy, że Ewa jest również laureatką dwóch dużych konkursów wojewódzkich: białostockiego „O srebrne pióro MDK”, suwalskiego Festiwalu Poezji i Piosenki Patriotycznej oraz miejskiego konkursu literackiego „O liść dębu”.  Serdecznie gratulujemy Ewie oraz jej opiekunce artystycznej – pani Dorocie Prokop. Młodej artystce życzymy wielu sukcesów!

Zapraszamy serdecznie UCZNIÓW klas III naszego liceum i ICH RODZICÓW na uroczyste odebranie świadectw ukończenia szkoły przez tegorocznych Absolwentów.

Wydarzenie odbędzie się w auli szkoły 29 maja (piątek) wg porządku:

klasa IIIa – godz. 12.00,

klasa IIIb – godz. 13.00,

klasa IIIc – godz. 14.00

Do zobaczenia.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Drodzy Uczniowie,

Od 25 maja bursa szkolna w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie jest do dyspozycji uczniów, przystępujących w tym roku do egzaminów.

Uczniowie na czas konsultacji szkolnych i dalej - na czas egzaminów maturalnych - mogą zamieszkać w bursie szkolnej w komfortowych warunkach.

Informacji udzielają pracownicy bursy - tel. 87 643 25 40.

„Garść” informacji do Uczniów II LO i ich Rodziców

- do 7 czerwca przedłużone jest kształcenie na odległość;

- od 25 maja do 7 czerwca odbywają się w szkole konsultacje dla uczniów przystępujących w tym roku do egzaminu maturalnego;

- od 25 maja rozpoczyna pracę biblioteka szkolna; można zwrócić/wypożyczyć książki;

- od 25 maja w szkole funkcjonuje stacjonarny dyżur pedagoga szkolnego;

- od 4 maja otwarte są nasze obiekty sportowe (o czym informowaliśmy już wcześniej): stadion i boisko wielofunkcyjne – zapraszamy;

- od 1 czerwca odbywać się będą konsultacje dla uczniów klasy I i II – o sposobie ich realizacji poinformujemy wkrótce.

Dyrektor II LO w Augustowie

Od 25 maja konsultacje w szkole dla maturzystów!

Drodzy Absolwenci, w poniedziałek ruszają konsultacje. Mają one charakter dobrowolny, ale są doskonałym pomysłem na powtórkę czy usystematyzowanie wiedzy przed egzaminem maturalnym. Każda klasa otrzymała swój harmonogram stworzony na bazie Waszych oczekiwań. Zainteresowanie udziałem w konsultacjach jest przeogromne.

By zajęcia te były jak najbardziej efektywne i bezpieczne, poniżej kilka rad:

*zapoznajcie się ze „swoim” harmonogramem konsultacji;

*nie korzystajcie z konsultacji, jeżeli jesteście chorzy lub w Waszym domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

*zabierajcie do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów; w szkole nie możecie ich pożyczać od siebie nawzajem;

*w drodze do i ze szkoły korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans społeczny (2m);

*przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce (przy głównych wejściach są umieszczone dozowniki z płynem), a jeżeli macie przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyjcie ręce;

*korzystając z szatni, stosujcie się do zaleceń pracowników obsługi szkoły;

*bezwzględnie stosujcie zasady higieny: często myjcie ręce wodą z mydłem i nie podawajcie ręki na powitanie, zachowujcie dystans, a także unikajcie dotykania oczu, nosa i ust;

*w odpowiedni sposób zasłaniajcie twarz podczas kichania czy kasłania;

*unikajcie większych skupisk uczniów, zachowujcie dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;

*przed udaniem się do biblioteki szkolnej, by zwrócić wypożyczone książki, wcześniej zapoznajcie się z nowymi zasadami pracy biblioteki (uległy zmianie).

Zapraszam. Dyrektor II LO w Augustowie

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Drodzy Absolwenci,

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu maturalnego.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego

 

Drodzy Maturzyści!

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jednak przeprowadzenie egzaminu ustnego.

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.