ZDALNE NAUCZANIE

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele II LO,

25 marca rozpoczyna się obowiązkowe zdalne nauczanie – kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, kontaktu telefonicznego, ew. innych.

Nauczyciel przedmiotu sam dobiera metody i techniki pracy na odległość z uczniami, zważywszy na specyfikę przedmiotu i możliwości technologiczne uczniów, ich potrzeby; właściwie modyfikuje treści edukacyjne ze swojego przedmiotu, które przekazuje uczniom w odpowiednim wymiarze, by możliwym było przyswojenie ich przez uczniów.

Kształcenie na odległość zobowiązuje uczniów do pracy pod kierunkiem nauczyciela, udziału w organizowanych formach kształcenia, a nauczycieli do zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów.

Na czas kształcenia na odległość zmienia się tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów (do pobrania na stronie www szkoły).

Lekcje odbywają się w wyznaczonym czasie; zajęcia dydaktyczne każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 9.00, trwają nie dłużej niż do 15.15.