XVI Regionalny Konkurs im. Wacława Klejmonta

 poeci warmii

 

W środę, 26 lutego, odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie etap powiatowy XVI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Ten szczególny konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatów: augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, suwalskiego. Cel konkursu to popularyzacja literatury twórców regionalnych, kształcenie estetyczne dzieci i młodzieży w duchu umiłowania i szacunku do ziemi rodzinnej poprzez odkrywanie piękna poezji autorów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny oraz integrowanie młodzieży z różnych szkół i placówek.

W tym roku zachęca się uczestników konkursu do prezentacji twórczości pani Janiny Osewskiej – augustowskiej pedagog, poetki, animatorki życia literackiego, znawczyni regionu, pasjonatki fotografii.

O poezji Janiny Osewskiej mówi się, że wyraża i zamyka w niej siebie i świat, inspiracje czerpie m.in. z natury, literatury, spotkań i rozmów z ludźmi. Jej wiersze są intelektualną przygodą, źródłem refleksji i doznań estetycznych.

Konkurs od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu augustowskiego. Zwycięzcy etapu powiatowego będą reprezentować powiat augustowski w finale konkursu: 13 marca 2020 r. godz. 9:00; miejsce finału: Olecko, sala kina przy Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”, ul. Plac Wolności 22.