Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W piątek (26 czerwca) uczniowie klas pierwszych i drugich zakończyli kolejny rok szkolny. W nieco innych, ze względu na trwającą pandemię, ale nie mniej uroczystych okolicznościach otrzymali świadectwa promocyjne, wielu zostało także uhonorowanych nagrodami.

Pani dyrektor Barbara Koronkiewicz podsumowała wyniki edukacyjne, jak również nagrodziła wyróżniających się uczniów. Nie ukrywała swojej dumy z faktu, iż 70,5 % uczniów klas pierwszych i drugich osiągnęło średnią ocen z przedziału 4,00 – 6,00, a wielu z nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Z radością poinformowała także, iż dwie uczennice – Julia Marinicz z klasy IaP oraz Katarzyna Zaniewska z klasy II b – zostały wytypowane do stypendium Prezesa Rady Ministrów, zaś dwie kolejne – Klaudia Kuczyńska z klasy IbP oraz Anna Gorajewska z klasy II a – do stypendium Starosty Augustowskiego za wyniki w nauce.

Wszystkim pogratulowała osiągniętych wyników oraz wielu sukcesów w różnorodnych konkursach. Podziękowała również kadrze pedagogicznej za sumienną, rzetelną pracę, jak również rodzicom za wspieranie szkoły.  Życzyła całej społeczności udanego i bezpiecznego odpoczynku oraz powrotu do szkoły (już w normalnych warunkach) we wrześniu. Prowadzący uroczystość, Patrycja Makowska oraz Michał Milanowski z klasy II a – życzyli z kolei wiele uśmiechu, radości, słońca, pogody ducha i dobrego wykorzystania czasu wakacji na regenerację sił i „ładowanie akumulatorów”.

Do zobaczenia we wrześniu!

koniec roku 2019 2020