OGŁOSZENIE - PRACA SZKOŁY W DNIACH 4 - 6 MAJA 2020

4, 5, 6 maja 2020 roku – zajęcia odbywają się wg planu

 

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego w 2020 r. zmianie ulega organizacja pracy w II LO i tak:

- zaplanowane jako dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4, 5, 6 maja (poniedziałek, wtorek, środa) ulegają przekształceniu na dni zajęć lekcyjnych.

Lekcje w tych dniach we wszystkich oddziałach odbywają się w wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie