Konsultacje w szkole dla maturzystów

Od 25 maja konsultacje w szkole dla maturzystów!

Drodzy Absolwenci, w poniedziałek ruszają konsultacje. Mają one charakter dobrowolny, ale są doskonałym pomysłem na powtórkę czy usystematyzowanie wiedzy przed egzaminem maturalnym. Każda klasa otrzymała swój harmonogram stworzony na bazie Waszych oczekiwań. Zainteresowanie udziałem w konsultacjach jest przeogromne.

By zajęcia te były jak najbardziej efektywne i bezpieczne, poniżej kilka rad:

*zapoznajcie się ze „swoim” harmonogramem konsultacji;

*nie korzystajcie z konsultacji, jeżeli jesteście chorzy lub w Waszym domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

*zabierajcie do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów; w szkole nie możecie ich pożyczać od siebie nawzajem;

*w drodze do i ze szkoły korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans społeczny (2m);

*przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce (przy głównych wejściach są umieszczone dozowniki z płynem), a jeżeli macie przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyjcie ręce;

*korzystając z szatni, stosujcie się do zaleceń pracowników obsługi szkoły;

*bezwzględnie stosujcie zasady higieny: często myjcie ręce wodą z mydłem i nie podawajcie ręki na powitanie, zachowujcie dystans, a także unikajcie dotykania oczu, nosa i ust;

*w odpowiedni sposób zasłaniajcie twarz podczas kichania czy kasłania;

*unikajcie większych skupisk uczniów, zachowujcie dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;

*przed udaniem się do biblioteki szkolnej, by zwrócić wypożyczone książki, wcześniej zapoznajcie się z nowymi zasadami pracy biblioteki (uległy zmianie).

Zapraszam. Dyrektor II LO w Augustowie

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI