Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady pedagogicznej na rok szkolny 2018/2019 klasyfikacyjna rada pedagogiczna w sprawie zatwierdzenia wyników uczniów klasy trzeciej zaplanowana została na 24 kwietnia 2019 r. (środa). W związku z terminem Świat Wielkanocnych, przypadających na ostatni tydzień roku szkolnego klas trzecich i by dostarczyć wychowawcom klas trzecich więcej czasu na czynności związane z pracami nad dokumentacją absolwentów (m.in. arkusze ocen, świadectwa), przesunęłam termin posiedzenia rady pedagogicznej na 17 kwietnia. W związku z trwającym w szkole strajkiem części członków rady pedagogicznej termin ten okazał się bardzo niefortunny. Posiedzenie rady pedagogicznej odbyło się, jednak uchwała w sprawie klasyfikacji trzecioklasistów nie mogła być podjęta. W takiej sytuacji, postępując zgodnie z przepisami prawa, wyznaczyłam termin kolejnego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej na 24 kwietnia 2019 r. 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice naszych Absolwentów, zdając sobie sprawę z Waszego ogromnego niepokoju wywołanego tą sytuacją, ZAPEWNIAM Państwa, że wszyscy uczniowie, który na zakończenie szkoły otrzymali oceny pozytywne, zostaną sklasyfikowani 24 kwietnia, a 26 kwietnia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, otrzymają świadectwo ukończenia szkoły, by 6 maja przystąpić do egzaminów maturalnych.

(Jak mogą postąpić dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w trudnej sytuacji strajkowej, podpowiada Małopolska Kurator Oświaty. Z komunikatem można zapoznać się pod adresem: https://wpolityce.pl/polityka/442859-nowak-matury-musza-sie-odbyc-to-obowiazek-konstytucyjny).

Wyrażam smutek i ubolewanie, że wy, Drodzy Uczniowie, zostaliście narażeni na silne, nieprzyjemne emocje i niepotrzebny stres.

Nie może i nie będzie tak, abyście, bezbronni wobec wyżej opisanej sytuacji, doznali krzywdy, której konsekwencje miałyby negatywny wpływ na waszą niedaleką przyszłość. Proszę o cierpliwość do 24 kwietnia b.r.

Niech czas Triduum Paschalnego i Święta Zmartwychwstania Chrystusa rozświetlają wszelkie mroki codzienności, a radość ze zwycięstwa światła nad ciemnością pomaga nam patrzeć z innej perspektywy na codzienność i odkrywać sens wszystkiego, co nas spotyka.

Z wyrazami głębokiego szacunku, Barbara Koronkiewicz (2019-04-17)