Automatyczna stacja do dezynfekcji w II LO

Wraz z uruchamianiem od 18 maja placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem – dyrektorzy szkół mieli możliwość złożenia wniosku o dyspensery i płyn do dezynfekcji.

23 czerwca automatyczna stacja dezynfekująca wraz ze środkiem do dezynfekcji została dostarczona i zamontowana w II Licem Ogólnokształcącym w Augustowie.

Automatyczne dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objęte są gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

By uzyskać stację dezynfekującą, dyrektor szkoły wypełniał prosty wniosek.

Stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji są dostarczane do szkół i montowane w nich bezpłatnie.

II Liceum Ogólnokształcące jest dobrze wyposażone w środki i urządzenia do dezynfekcji (przy głównych wejściach do szkoły są umieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk), a automatyczna stacja do dezynfekcji zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników placówki.

dezynfekcja 2