Aktualności

Aktualności (102)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

„Niech twoje osiągnięcia i plany będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swą pracę z sercem – jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu”. Słowa „Dezyderaty” towarzyszyły inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w naszym Liceum. O godzinie 8.00 społeczność II LO w Augustowie wzięła udział w uroczystej mszy świętej, podczas której ksiądz prałat Jerzy Owsianka w homilii zachęcał wszystkich do dążenia do prawdy oraz stawiania sobie wysokich celów. O godzinie 9.00 symboliczny pierwszy dzwonek usłyszeli najmłodsi uczniowie szkoły, czyli pierwszoklasiści. Ich też najserdeczniej powitała pani dyrektor Barbara Koronkiewicz, gratulując wyboru i życząc powodzenia, rodzicom zaś dziękując za zaufanie, którym obdarzyli II LO w Augustowie. W kolejnych turach inauguracji udział wzięli uczniowie klas drugich, maturzyści, wreszcie uczniowie klas trzecich po szkole podstawowej. Pani dyrektor nie kryła swojej radości, widząc rozpromienione twarze licealistów. Przedstawiła nowych nauczycieli, życząc wszystkim samych sukcesów oraz optymizmu i wiary w to, że najbliższy rok szkolny uda się przepracować w trybie stacjonarnym. W imieniu młodzieży życzenia złożyli prowadzący uroczystość – Martyna Bobier i Krzysztof Białobłocki, uczniowie klasy IIIbG. 1 września, a więc w szczególnym dniu dla historii Polski, nie zapomnieliśmy oczywiście o bohaterach, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Delegacje uczniowskie zapaliły znicze w miejscach pamięci znajdujących się na terenie szkoły: pod Dębem Wolności, Pomnikiem Ofiar Katynia oraz pamiątkową tablicą poświęconą profesorom i wychowankom Państwowego Seminarium Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, którzy oddali życie za ojczyznę.

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

W zakładce "Rekrutacja" zostały opublikowane wyniki tegorocznej rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy!

Projekt edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter” w II LO w Augustowie

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizowany jest przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Udział w projekcie to udział nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego myślenia, uczyły pracy w zespole.

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej jest umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Współcześni uczniowie często są lepiej obeznani w nowinkach technologicznych niż ich nauczyciele. Dlatego koniecznym jest, by nauczyciele rozwijali swoje umiejętności w posługiwaniu się narzędziami ICT.

Nauczyciele II LO, uczestnicząc w projekcie „Lekcja: Enter”, szkolili się w trzech grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i artystycznej. Był to cykl 40-godzinny trwający cztery miesiące. Szkolenia utrwalały praktyczne wykorzystanie ICT na lekcjach. Nauczyciele poznali zalety wykorzystania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej; zobaczyli, jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczników), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan); poznali edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji, jak Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzieli się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach; nauczyli się, jak pracować metodą projektów uczniowskich, np. z pomocą narzędzia Webquest, stosowania kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem TIK; dowiedzieli się, jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne; doświadczyli, jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej; nauczyli się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także, jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach.

W „Lekcji: Enter” uczestniczyło dziewięcioro nauczycieli II LO i dyrekcja. Koncepcja projektu zakłada jak największy wpływ zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły. Obecność kadry kierowniczej jest niezbędna, bo długofalowym celem projektu jest wprowadzenie trwałej zmiany polegającej na włączeniu technologii do pracy nauczycieli, aby TIK na stałe zagościła w ich pracy dydaktycznej. Nowe technologie nas otaczają, więc ich znajomość jest potrzebna.

Otrzymany certyfikat jest dla liceum wyróżnieniem (II LO jest jedyną szkołą średnią powiatu augustowskiego, której nauczyciele na tak wysokim poziomie doskonalili się w pracy z ICT) oraz potwierdzeniem, że II LO w Augustowie to szkoła, w której prowadzona jest bezpieczna, odpowiedzialna edukacja przy użyciu narzędzi cyfrowych,  nauczyciele na lekcjach stosują aktywizujące metody nauczania, kreatywnie pracują z treściami cyfrowymi oraz tworzą własne.

lekcja enter

Od 4 do 7 maja - czas wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy I i II:

04.05.2021 r. (wtorek),

05.05.2021 r. (środa),                                            

06.05.2021 r. (czwartek)

07.05.2021 r (piątek)

Są to dni, w czasie których uczniowie klasy III piszą egzaminy maturalne.

Życzę przyjemnego i bezpiecznego oddechu od szkoły.

 Od 10 do 14 maja uczniowie klasy I i II kontynuują naukę w formie zdalnej.

 Od 17 do 28 maja uczniowie klasy I i II przechodzą na naukę w systemie hybrydowym (szczegółowy harmonogram wkrótce).

 Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Barbara Koronkiewicz

Przed Wami czas egzaminów (trochę trudny, bo odbywa się w specyficznych warunkach).

Życzymy wytrwałości w zmaganiu z zadaniami egzaminacyjnymi, spokojnego i ze zrozumieniem odczytania poleceń w arkuszu, jasnego i otwartego umysłu i wiary we własne możliwości, w siebie.

Niech egzaminy maturalne okażą się znakomitym wstępem w dorosłe życie, a zgromadzona przez lata wiedza i umiejętności zaowocują jak najlepszymi wynikami.

Powodzenia podczas egzaminów maturalnych! 

 Społeczność II LO

(Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującytmi wytycznymi http://lo2.augustow.pl/start/uczniowie/matura.html)

Drodzy Absolwenci,

Życzymy Wam powodzenia! Będziemy o Was pamiętać, Wy pamiętajcie o II LO.

Zapraszam serdecznie UCZNIÓW klas III naszego liceum, Rodziców Uczniów, Kadrę Pedagogiczną na uroczystość otrzymania świadectw ukończenia szkoły przez tegorocznych absolwentów.

Wydarzenie odbędzie się w auli szkoły 30 kwietnia (piątek) wg porządku:

klasa IIIa – godz. 9.30,

klasa IIIb – godz. 11.15,

klasa IIIc – godz. 12.30

Do zobaczenia.

(Wszystkich obowiązuje DDM: dystans, dezynfekcja, maski).

Barbara Koronkiewicz

Kolejny sukces humanistek z naszego liceum! Olga Wysocka - uczennica klasy maturalnej (IIIa) oraz Barbara Pużyńska z klasy IIcG zostały finalistkami LI  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. By uzyskać ten zaszczytny tytuł, musiały przejść kolejne etapy tych trudnych zmagań  i zdobyć odpowiednią ilość punktów w etapie szkolnym i okręgowym zawodów (w części pisemnej i ustnej) oraz otrzymać kwalifikację do etapu centralnego.

Dziewczęta wykazały się ogromną wiedzą z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej, wiedzą z dziedziny językoznawstwa oraz sprawnością w tworzeniu prac badawczych.

Uzyskując tytuł finalisty, nasze uczennice wywalczyły zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz możliwość przyjęcia na najbardziej renomowane uczelnie w kraju. GRATULUJEMY wspaniałym humanistkom oraz ich opiekunce
- pani Dorocie Prokop! Olu i Basiu! Bardzo się cieszymy z Waszego sukcesu! W pełni na niego zasłużyłyście!

Ola i Basia

Praca szkoły od 29 marca do 11 kwietnia:

- kontynuujemy kształcenie na odległość;

- z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na 2 tygodnie zawieszone zostają stacjonarne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego oraz stacjonarne dyżury szkolnego pedagoga i psychologa;

- biblioteka szkolna pracuje w reżimie sanitarnym w niezmienionych godzinach;

Przed nami wiosenna przerwa świąteczna - od 1 do 6 kwietnia (czwartek – wtorek).

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, wszyscy pracownicy – cała społeczność szkoły – wszystkich proszę o respektowanie wprowadzonych zasad funkcjonowania w pandemii i troskę o własne bezpieczeństwo.

Barbara Koronkiewicz

Organizacja pracy II LO od 22 marca do 11 kwietnia

 

Od poniedziałku, 22 marca obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół – kontynuujemy nauczanie zdalne do 11 kwietnia (decyzja MEiN z 18 marca).

Kontynuujemy stacjonarne konsultacje przedmiotowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego (indywidulane lub w małych grupach).

Pozostałe ustalenia organizujące prace szkoły, m.in. pracę biblioteki szkolnej, pedagoga i psychologa pozostają niezmienione.

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, wszyscy pracownicy – cała społeczność szkoły – wszystkich proszę o respektowanie wprowadzonych zasad funkcjonowania w pandemii i troskę o własne bezpieczeństwo.

-Barbara Koronkiewicz-