Aktualności

Aktualności (106)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Mamy dla Was kolejną świetną wiadomość! Śpieszymy donieść, że Patrycja Niedźwiecka z klasy 3bP - przygotowana przez panią profesor Dorotę Prokop - zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück"! 6 kwietnia na deskach teatru w Rudzie Śląskiej odbyły się zmagania finałowe tego niezwykłego konkursu, nad którym honorowy patronat objęła pani prezydentowa Agata Kornhauser - Duda. Uczennica naszego liceum, Patrycja Niedźwiecka, która reprezentowała również województwo podlaskie, wykonała przed 400-osobową publicznością fragment utworu Anji Ludholm pt. ,,Ravensbrück. Wrota piekieł". Interpretacja tego tekstu w wykonaniu Patrycji podbiła serca słuchaczy i została doceniona przez jurorów. Sukces Patrycji jest tym większy, że jury - zgodnie z regulaminem - nie przyznało miejsc równoległych ani wyróżnień. Najważniejszą osobą w gronie odbiorców wystąpień młodych recytatorów była pani profesor Wanda Półtawska - pisarka i była więźniarka obozu w Ravensbrück, licząca w chwili obecnej 101 lat. Po części konkursowej przeprowadziła ona żywą lekcję historii dla zgromadzonej młodzieży. Wszyscy laureaci i finaliści konkursu otrzymali od pani profesor pamiątkowe książki z jej podpisem. Po konkursie laureaci, finaliści i ich opiekunowie artystyczni zwiedzali Kopalnię Guido w Zabrzu. Wyjazd Patrycji i jej opiekunki był możliwy dzięki uprzejmości pani dyrektor Barbary Koronkiewicz.

konkurs poetycki

Informuję, że 10 stycznia 2022 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEiN, uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. 

Nauka w trybie stacjonarnym przez najbliższe dwa tygodnie (10 – 21 stycznia) odbywa się w podwyższonym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, obowiązują maski w przestrzeniach wspólnych w czasie przerw międzylekcyjnych.

Proszę o zapoznanie się z uaktualnionymi „PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID-19 na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Aktualizacja na dzień 10 stycznia 2022 r.

B. Koronkiewicz

Basia Pużyńska oraz Dominik Pawłowicz z klasy 3cG wzięli udział w 8. Ogólnopolskim Konkursie dla Uczniów Wybitnie Uzdolnionych ,,Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim". W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że znaleźli się w gronie finalistów i tym samym wezmą udział w zmaganiach najlepszych uczestników kategorii indywidualnej. Dzisiaj odbyły się rozmowy z jurorami. Nasi uczniowie poradzili sobie śpiewająco i znaleźli się w gronie wyróżnionych. Basiu, Dominiku! Jesteśmy z Was bardzo dumni i serdecznie gratulujemy Wam i Waszej opiekunce naukowej - pani Dorocie Prokop. Podziękowania składamy na ręce pani Danuty Kaszlej za pomoc merytoryczną w kwestiach historycznych.

https://www.facebook.com/fundacjaunderground/posts/1878317219022750

 

zdjecie final ind

OGŁOSZENIE o najmie pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie użytkowe o powierzchni 13,6 m2 na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.

  1. Po wynajęciu w/w pomieszczenia Oferent będzie zobowiązany do:

- otwierania sklepiku w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od nauki;

- utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu, zgodnie z wymogami odpowiednich służb;

- wyposażenia  na  własny  koszt  wynajętego  pomieszczenia w brakujące meble i urządzenia do prowadzenia działalności;

- przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu;

- oferowania asortymentu niezagrażającego zdrowiu i życiu uczniów;

- uiszczania minimalnej stawki miesięcznej czynszu za wynajem pomieszczenia wynoszącej 270,00 zł brutto do końca każdego miesiąca.

  1. Warunki wymagane od Oferentów:

- oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim,  podpisana  przez  osobę/ osoby uprawnione  do  występowania  w  imieniu Oferenta; poprawki  lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej;

- oferta pisemna musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu lub do pobrania w sekretariacie szkoły), oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, przy al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów (sekretariat).
  2. Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2021 r. o godz. 10:00.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w dniu 25.09.2021 r. Po  podpisaniu  umowy  zostaną  przekazane klucze do pomieszczenia celem przygotowania go do prowadzenia działalności.
  4. Osoby zainteresowane ewentualnym   wynajmem   sklepiku   proszone są o  składanie  ofert,  umieszczając  ofertę  w  kopercie  zaadresowanej  na Wynajmującego, na adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:   „Oferta   na   prowadzenie   sklepiku   szkolnego”.
  5. Okres wynajmu od 1 października 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. (wyłączając okresy przerw świątecznych i ferii zimowych). Okresy wyłączenia nie pomniejszą miesięcznego czynszu najmu.

8. Kryterium oceny  oferty – najwyższa cena za najem miesięcznie. W  cenie prosimy uwzględnić opłaty za media. Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie: www.lo2.augustow.pl. Osobą  upoważnioną  do  udzielania  szczegółowych  informacji  i kontaktowania się z Oferentami jest Barbara Koronkiewicz,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° – 15°°, tel. (87) 643 22 28. Pytania    można    kierować    również    pod    adres    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz ofertowy

Umowa najmu sklepiku

„Niech twoje osiągnięcia i plany będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swą pracę z sercem – jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu”. Słowa „Dezyderaty” towarzyszyły inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w naszym Liceum. O godzinie 8.00 społeczność II LO w Augustowie wzięła udział w uroczystej mszy świętej, podczas której ksiądz prałat Jerzy Owsianka w homilii zachęcał wszystkich do dążenia do prawdy oraz stawiania sobie wysokich celów. O godzinie 9.00 symboliczny pierwszy dzwonek usłyszeli najmłodsi uczniowie szkoły, czyli pierwszoklasiści. Ich też najserdeczniej powitała pani dyrektor Barbara Koronkiewicz, gratulując wyboru i życząc powodzenia, rodzicom zaś dziękując za zaufanie, którym obdarzyli II LO w Augustowie. W kolejnych turach inauguracji udział wzięli uczniowie klas drugich, maturzyści, wreszcie uczniowie klas trzecich po szkole podstawowej. Pani dyrektor nie kryła swojej radości, widząc rozpromienione twarze licealistów. Przedstawiła nowych nauczycieli, życząc wszystkim samych sukcesów oraz optymizmu i wiary w to, że najbliższy rok szkolny uda się przepracować w trybie stacjonarnym. W imieniu młodzieży życzenia złożyli prowadzący uroczystość – Martyna Bobier i Krzysztof Białobłocki, uczniowie klasy IIIbG. 1 września, a więc w szczególnym dniu dla historii Polski, nie zapomnieliśmy oczywiście o bohaterach, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Delegacje uczniowskie zapaliły znicze w miejscach pamięci znajdujących się na terenie szkoły: pod Dębem Wolności, Pomnikiem Ofiar Katynia oraz pamiątkową tablicą poświęconą profesorom i wychowankom Państwowego Seminarium Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, którzy oddali życie za ojczyznę.

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

W zakładce "Rekrutacja" zostały opublikowane wyniki tegorocznej rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy!

Projekt edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter” w II LO w Augustowie

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizowany jest przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Udział w projekcie to udział nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego myślenia, uczyły pracy w zespole.

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej jest umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Współcześni uczniowie często są lepiej obeznani w nowinkach technologicznych niż ich nauczyciele. Dlatego koniecznym jest, by nauczyciele rozwijali swoje umiejętności w posługiwaniu się narzędziami ICT.

Nauczyciele II LO, uczestnicząc w projekcie „Lekcja: Enter”, szkolili się w trzech grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i artystycznej. Był to cykl 40-godzinny trwający cztery miesiące. Szkolenia utrwalały praktyczne wykorzystanie ICT na lekcjach. Nauczyciele poznali zalety wykorzystania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej; zobaczyli, jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczników), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan); poznali edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji, jak Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzieli się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach; nauczyli się, jak pracować metodą projektów uczniowskich, np. z pomocą narzędzia Webquest, stosowania kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem TIK; dowiedzieli się, jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne; doświadczyli, jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej; nauczyli się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także, jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach.

W „Lekcji: Enter” uczestniczyło dziewięcioro nauczycieli II LO i dyrekcja. Koncepcja projektu zakłada jak największy wpływ zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły. Obecność kadry kierowniczej jest niezbędna, bo długofalowym celem projektu jest wprowadzenie trwałej zmiany polegającej na włączeniu technologii do pracy nauczycieli, aby TIK na stałe zagościła w ich pracy dydaktycznej. Nowe technologie nas otaczają, więc ich znajomość jest potrzebna.

Otrzymany certyfikat jest dla liceum wyróżnieniem (II LO jest jedyną szkołą średnią powiatu augustowskiego, której nauczyciele na tak wysokim poziomie doskonalili się w pracy z ICT) oraz potwierdzeniem, że II LO w Augustowie to szkoła, w której prowadzona jest bezpieczna, odpowiedzialna edukacja przy użyciu narzędzi cyfrowych,  nauczyciele na lekcjach stosują aktywizujące metody nauczania, kreatywnie pracują z treściami cyfrowymi oraz tworzą własne.

lekcja enter

Od 4 do 7 maja - czas wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy I i II:

04.05.2021 r. (wtorek),

05.05.2021 r. (środa),                                            

06.05.2021 r. (czwartek)

07.05.2021 r (piątek)

Są to dni, w czasie których uczniowie klasy III piszą egzaminy maturalne.

Życzę przyjemnego i bezpiecznego oddechu od szkoły.

 Od 10 do 14 maja uczniowie klasy I i II kontynuują naukę w formie zdalnej.

 Od 17 do 28 maja uczniowie klasy I i II przechodzą na naukę w systemie hybrydowym (szczegółowy harmonogram wkrótce).

 Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Barbara Koronkiewicz

Przed Wami czas egzaminów (trochę trudny, bo odbywa się w specyficznych warunkach).

Życzymy wytrwałości w zmaganiu z zadaniami egzaminacyjnymi, spokojnego i ze zrozumieniem odczytania poleceń w arkuszu, jasnego i otwartego umysłu i wiary we własne możliwości, w siebie.

Niech egzaminy maturalne okażą się znakomitym wstępem w dorosłe życie, a zgromadzona przez lata wiedza i umiejętności zaowocują jak najlepszymi wynikami.

Powodzenia podczas egzaminów maturalnych! 

 Społeczność II LO

(Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującytmi wytycznymi http://lo2.augustow.pl/start/uczniowie/matura.html)

Drodzy Absolwenci,

Życzymy Wam powodzenia! Będziemy o Was pamiętać, Wy pamiętajcie o II LO.