Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie objęci są bezpłatną opieką stomatologiczną. 

Na podstawie podpisanego porozumienia usługi stomatologiczne świadczy Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Mroziewska z siedzibą w Augustowie, ul. Śródmieście 31.

Uczniowie mogą korzystać ze świadczeń w gabinecie dentystycznym w dniach:

– poniedziałek w godzinach 8.00-14.00,

– wtorek w godzinach 13.00 -19.00,

– środa w godzinach 13.00 -19.00,

– czwartek w godzinach 12.00 -18.00,

– piątek w godzinach 8.00 – 14.00.

Przyjęcie uprawnionego ucznia (posiadającego ważną legitymację szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia) przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji (osobiście lub telefonicznie) w recepcji gabinetu dentystycznego najpóźniej w dniu wizyty tel. 87 644 70 82.

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia zgłaszają się do gabinetu dentystycznego pod opieką osoby dorosłej. Młodzież powyżej 18. roku życia może zgłaszać się do gabinetu stomatologicznego samodzielnie.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne dziecka w gabinecie stomatologicznym