Deklaracja dostępności strony internetowej

II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Wstęp

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://www.lo2.augustow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

 • · Data publikacji strony internetowej: 18-04-2019
 • · Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18-04-2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 31-03-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie  http://www.lo2.augustow.pl/:

- podwyższony kontrast,

- możliwość zmiany wielkości liter na stronie,

- podkreślenie oraz podświetlenie linków,

- nawigacja klawiaturą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Roszkowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 876432228

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres

Organ nadzorujący:

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Adres: al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 87 6432228

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Budynek szkoły jest dwupiętrowy.
 2. Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się od ul. Partyzantów, prowadzą do niego schody - wejście nie jest dostępne dla osób na wózku. Drzwi są dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz. Za drzwiami głównymi znajduje się klatka schodowa. Można skorzystać z wejścia dodatkowego od
  Kard. Wyszyńskiego, gdzie znajduje się mobilny podjazd. Wejście jest udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.
 3. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego do budynku i wymaga pokonania 12 stopni schodów.
 4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.