Prezydium Rady Rodziców
II Liceum Ogólnokształcącego
w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie
w roku szkolnym 2018/2019

 

  • Grzegorz Olszewski – przewodniczący
  • Renata Wojtuszko – zastępca przewodniczącego
  • Lidia Filipow – sekretarz
  • Teresa Kondracka – członek
  • Jadwiga Bobier – członek