środa, 13 listopad 2019 10:10

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję RadFundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję RadRodziców. Wydarzenie skierowane do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wszystkichzainteresowanych funkcjonowaniem rad rodziców odbędzie się 26.11.2019 w Białymstoku.II

Podlaska Konferencja Rad Rodziców to szczególne spotkanie, w którym udział wezmą eksperci iwieloletni aktywni działacze na rzecz rad rodziców. W czasie prelekcji poruszone zostaną kwestiedotyczące skutecznej współpracy rady rodziców z dyrektorem szkoły, metod finansowania jejdziałalności a także obowiązków i praw rad rodziców.

● Rodzice mogą pomóc dostosować szkołę swoich dzieci do wyzwań współczesności.Zorganizowanie zajęć z robotyki czy dodatkowych lekcji języka obcego to świetny przykładdziałania rady rodziców. Nie wszyscy wiedzą, że rada może coś więcej, niż tylko zbierać składki napomoce plastyczne w szkole. Czas to zmienić – komentuje Wojciech Starzyński, Prezes ZarząduFundacji „Rodzice Szkole”, która zaprasza na Konferencję.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, co jeszcze może rada rodziców oraz jak jej prawa iobowiązki są uregulowane w aktualnych przepisach prawnych. Ważną kwestią, która będzieporuszona podczas II Podlaskiej Konferencji Rad Rodziców jest nawiązanie partnerstwa zdyrektorem szkoły, który jest ważnym sojusznikiem w działalności rady rodziców.Przygotowanie dokumentów finansowych czy kwestie związane z budżetem, to dylematy, zktórymi mierzy się wiele rad rodziców. W czasie wydarzenia specjaliści pomogą zrozumieć, o cochodzi i jak sobie radzić z trudnościami.

●Podczas konferencji omawiamy pytania zadawane naszej Fundacji przez rodziców z całej Polski.To nie są wymyślone problemy, tylko prawdziwe wyzwania, z którymi stykają się rady rodzicówkażdego dnia – podsumowuje Wojciech Starzyński.

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców odbędzie się 26.11. 2019r w Podlaskim UrzędzieWojewódzkim przy ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Zapisy prowadzone są za pomocą formularza na stronie http://www.radyrodzicow.pl/ orazhttp://rodziceszkole.edu.pl/ .

Udział w konferencji jest bezpłatny.