Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

W roku szkolnym 2021/2022 następujące dni są wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

15.10.2021 (piątek, po Dniu Edukacji Narodowej)

12.11.2021 (piątek, po Święcie Niepodległości)

07.01.2022 (piątek, po Święcie Trzech Króli) 

02.05.2022 (poniedziałek)

04.05.2022 (środa, egzamin maturalny)

05.05.2022 (czwartek, egzamin maturalny)

06.05.2022 (piątek, egzamin maturalny)

17.06.2022 (piątek, po Bożym Ciele)