W październiku 2008 roku z okazji jubileuszu 400-lecia pobytu Polaków w Ameryce przedstawiciele naszej szkoły zostali zaproszeni przez Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią Pana Waltera Wiesława Gołębiewskiego do odwiedzenia U.S.A. Korzystając z zaproszenia zwiedziliśmy Chicago zapoznając się z miejscami i historią związaną z pobytem Polaków w wietrznym mieście. Uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z 400-leciem pobytu Polaków w Ameryce. Odwiedziliśmy polskie i amerykańskie szkoły. Niezapomniane wrażenia pozostawiła w nas wizyta w Kennedy High School gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych wraz z uczniami oraz poznaliśmy życie polskiej młodzieży w tejże szkole.

Odwiedzając Naperville spotkaliśmy się z wielką życzliwością miejscowej Polonii. Spotkała nas również miła niespodzianka ze strony Mayor’a Naperville George Pradel’a. Otrzymaliśmy honorowe certyfikaty obywateli miasta.

Druga część wizyty przebiegała w stolicy Stanu Iowa w Des Moines, gdzie gościliśmy w domu Państwa Gołębiewskich oraz zwiedziliśmy szkołę Dowling Catholic Hihg School, po której oprowadzał nas dyrektor dr Jim Dowdle oraz Iowa State Capitol – stanowy parlament.

Wszystkim osobom, które zorganizowały nasz pobyt w U.S.A i opiekowały się nami podczas wizyty serdecznie dziękujemy:

Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią,

Helena Ziółkowska – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,

Magda Kobiela,

Jadwiga Pytlik,

Marek Kotarski,

Jolanta Nocoń,

Kazimiera Gal,

Stanisław Raźniak,

Wojciech Wierzewski,

Frank Spula – Prezes Związku Narodowego Polskiego oraz Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,

Małgorzata Kot,

Halina Misterka,

Ewa Ernest-Vargyas,

Barbara Pańczyk,

George Pradel – Mayor Naperwille,

Jim Dowdle- Dyrektor Catholic High School w Des Moines,

George Szkarpiak – dyrektor Kennedy High Scholl.

Zdjęcia z wizyty w galerii.


21 listopada 2006 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie


miała miejsce uroczysta inauguracja działalności


Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

Czytaj więcej...

Powołanie Klubu jest efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Ideę powołania Klubu przedstawił otwierający spotkanie Dyrektor II LO w Augustowie Wojciech Walulik: "Celem klubu historycznego jest przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu,(...) kształtowanie postaw patriotycznych oraz otaczanie czcią bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, Armii Andersa, Sybiraków oraz innych bezimiennych bojowników o wolność Rzeczypospolitej. Przez dziesiątki lat PRL-u byli oni wyrzucani na margines historii, odsądzeni od czci. Dziś w wolnej, demokratycznej Polsce zostało im przywrócone należyte miejsce w dziejach naszego Państwa. Ci wielcy patrioci pokazali nam wszystkim jak Bóg, Honor i Ojczyzna mogą być zawsze na pierwszym miejscu, nawet w najtrudniejszych czasach. Tę wiedzę i te wartości chcemy przekazać kolejnym pokoleniom Polaków".

Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Franciszek Wiśniewski Starosta Augustowski, koordynator działań związanych z jego powołaniem. Następnie zabrał głos dr Waldemar Wilczewski - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, który potwierdził w swym wystąpieniu chęć współpracy ze strony Instytutu. Gotowość wspierania działalności Klubu wyraził też Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ppłk Czesław Cywiński. We wzruszającym liście Do Pedagogów i Młodzieży Szkół Ziemi Augustowskiej podkreślił znaczenie edukacji historycznej dla wychowania młodzieży w patriotyzmie. "Nas, pokolenie młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej tak właśnie wychowywano, na przykładach walk Powstania Styczniowego 1863 r.". List odczytał Michał Wiśniewski, pomysłodawca zainicjowania działalności Klubu w Augustowie.

Uroczyste otwarcie działalności Klubu odbyło się w pięknym, bogatym w patriotyczne akcenty wystroju auli przygotowanym przez Marię Kisielewską. W tą kunsztowną oprawę wkomponowana została wystawa "Losy Augustowian w czasie II wojny światowej" wykonana przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej - Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę.

W intencjach pomysłodawców zadaniem Klubu Historycznego jest zapoznawanie z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą o dziejach Augustowszczyzny, Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, również o losach państwa i społeczeństwa polskiego, z akcentem na historię najnowszą. Chcielibyśmy, by Klub stał się przestrzenią międzypokoleniowego spotkania historyków i innych osób zainteresowanych przeszłością, świadków historii, kombatantów, Sybiraków i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że wiedzę o dziejach regionu i o historii najnowszej warto upowszechniać i że nie brakuje osób nią zainteresowanych, tym bardziej, że projektowane działania wpisują się w odświętną atmosferę obchodów 450-lecia uzyskania przez Augustów praw miejskich. W ramach Klubu Historycznego chcielibyśmy państwa zapraszać, m.in. na cykliczne wykłady, prezentacje multimedialne, promocje opracowań dotyczących regionu, wystawy i filmy o tematyce historycznej.

Pragniemy wykorzystać wiedzę historyków zajmujących się dziejami naszego terenu, a także zapraszać tych naukowców, którzy przedstawią wyniki badań w szerszym kontekście. Zapraszamy kolekcjonerów, osoby, które z racji własnych przeżyć lub zainteresowań chciałyby podzielić się na forum Klubu swą wiedzą i doświadczeniami. Jesteśmy też otwarci na inne propozycje.

Danuta Kaszlej