KLASY  I 

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski  R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka – Jankowska Język polski. Odkrywamy na nowo. Część I i II Operon cz. 1 i 2
Język angielski Davies Paul A., Falla Tim, Sosnowska Joanna podręcznik kursowy Oxford Solutions  Oxford poziom podręcznika będzie zależny od poziomu grupy - test kompetencji językowych na początku września po rozpoczęciu roku szkolnego
Matematyka W.Babiański,L.Chańko,D. Ponczek Klasa IB- MATeMAtyka 1 zakres  rozszerzony.
Klasa IA IC- MATeMAtyka 1 zakres podstawowy
Nowa Era   
Język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my 2, podręcznik i zeszyt ćwiczeń WSzPWN grupa kontynuująca
Język francuski C. Himber, F. Gallon En action - 1 (podręcznik) Hachete grupa początkująca
Język niemiecki K. Łuniewska Alles klar I b i IIa WSiP grupa kontynuująca
Biologia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski Biologia na czasie Nowa Era   
Informatyka Grażyna Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy MiGra podręcznik nie jest obowiązkowy
Wiedza o kulturze Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski i in. Spotkania  z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Nowa Era   
Chemia Romuald Hassa  Aleksandra i Janusz Mrzigod "To jest chemia" - podręcznik (zakres podstawowy). "To jest chemia" - karta pracy ucznia. Nowa Era   
Geografia R. Uliszak. K. Wiedermann , M. Kulik, M. Nikolajew- Banaszewska  „Oblicza geografii” podrecznik dla szkol ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy , „oblicza geografii” -karty pracy ucznia dla szkol ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  Nowa Era   
Fizyka M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era   
Historia R.Dolecki, K. Gutowski, J. Smolenski Po prostu. Historia WSiP  
Podstawy przedsiębiorczości   „Ekonomia stosowana” - podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych + Zeszyt ucznia Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości sugerujemy uczniom zakup zbiorowy po rozpoczęciu roku szkolnego (2 września)
Edukacja dla bezpieczeństwa Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek Edukacja dla bezpieczeństwa + ćwiczenia Operon zakres podstawowy
Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek, Jan Maleska Wiedza o spoleczenstwie Operon zakres podstawowy
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski  Etyka. Podręcznik - zakres podstawowy. Operon  

KLASA  II A

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski Renata Janicka Szyszko (cz. 3), Katarzyna Budna, Jolanta Manthey (cz. 4) Język polski. Odkrywamy na nowo.  Operon cz. 3 i 4
Język angielski Sue Kay Marta Umińska i in. Matura Focus 4 (grupa podstawowa) Longman repetytorium maturalne. Jezyk angielski. Poziom rozszerzony Pearson Longman  
Matematyka W.Babiański,L.Chańko,J. Czarnowska, G. Janocha  MATeMAtyka 2  zakres podstawowy Nowa Era  
Matematyka W.Babiański,L.Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha  MATeMAtyka 2 zakres rozszerzony. Nowa Era   
Język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my 3, podręcznik i zeszyt ćwiczeń WszPWN grupa kontynuująca
Język niemiecki K. Łuniewska Alles klar 2ab WSIP grupa kontynuująca
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express - 1 PWN grupa początkujaca
Biologia Maria Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik Biologia na czasie zakres rozszerzony Nowa Era cz.1,2,3
Chemia Szarota Styka - Wlazło "To jest chemia 1" - podręcznik (zakres rozszerzony). "To jest chemia 1" - maturalne karty pracy ucznia. Nowa Era  
Historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlinska, A. Wyroda Historia i społeczenstwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. WSiP  
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy. Operon  

KLASA  IIB

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski Renata Janicka Szyszko (cz. 3) Katarzyna Budna, Jolanta Manthey (cz. 4)  Język polski. Odkrywamy na nowo Operon cz. 3 i 4
Język angielski Kay Sue                                                Matura Focus 2 (grupa łączona IIb/c) Pearson  
Matematyka W.Babiański,L.Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha  MATeMAtyka 2 zakres rozszerzony. Nowa Era   
Język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my 3, podręcznik i zeszyt ćwiczeń WSzPWN grupa kontynuująca
Język niemiecki A. Łuniewska Alles klar 2 a b WSIP grupa kontynuująca
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express-1 PWN grupa początkujaca
Fizyka Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz Zrozumieć fizykę 1 i 2
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony 
Nowa Era   
Geografia  Rafał Malarz, Marek Więckowski,Tomasz Rachwał  Oblicza geografii 1 i 2 Popdręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Poziom rozszerzony.Maturalne karty pracy 1 i 2.  Nowa Era   
Historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlinska, A. Wyroda,  Historia i spoleczenstwo, Ojczysty Panteon i ojczyste spory. WSiP  
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy. Operon  
język angielski  Amanda Thomas  Gold Advanced 2015  Pearson  indywidualny tok nauczania 
język angielski Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski IV.1 p Matura Focus 2; IV.1 r Matura Focus 3 Pearson  kontynuacja 

KLASA  II C

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski Renata Janicka Szyszko (cz. 3) Katarzyna Budna, Jolanta Manthey (cz. 4)  Język polski. Odkrywamy na nowo Operon cz. 3 i 4
Język angielski  Sue Kay Matura Focus 2 (grupa łaczona IIb/c) Pearson  
Matematyka W. Babiański, L.Chańko, D, J. Czarnowska, G. Janocha MATeMAtyka 2  zakres podstawowy Nowa Era   
Język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my 3, podręcznik i zeszyt ćwiczeń WszPWN grupa kontynuująca
Język niemiecki K. Łuniewska Alles klar II  a, b WSIP grupa kontynuująca
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express-1 PWN grupa początkująca
Wiedza o społeczeństwie Jan Maleska, Zbigniew Smute, Beata Surmacz Seria: Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, część I dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon zakres rozszerzony
Historia  Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski  Zrozumieć przeszłość. Starożytność. Zrozumieć przeszłość. Średniowiecze.                                              Nowa Era  zakres rozszerzony
Przyroda (uczniowie, którzy realizują historię) M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk, A.Mrzigod J.Mrzigod, M.Więckowski Przyroda cz.1

Przyroda cz.2
Nowa Era   
Historia i społeczeństwo (uczniowie, którzy realizują wos) M. Markowicz, O. Pytlinska, A. Wyroda,  Historia i spoleczenstwo, Ojczysty Panteon i ojczyste spory. WSiP  
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy. Operon  
Historia R. Kulesza i K. Kowalewski Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze Nowa Era  zakres rozszerzony

KLASA  III A

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski Ewa Dunaj, Bogna Zagórska Jezyk polski. Odkrywamy na nowo. Operon cz. 5
Biologia Maria Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik Biologia na czasie zakres rozszerzony Nowa Era cz. 2 i 3
Matematyka W.Babiański,L.Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska MATeMAtyka 3 zakres rozszerzony. MATeMAtyka 3 zakres podstawowy Nowa Era   
Język angielski Lynda Edwards, Marta Rosińska oraz Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler IV.1 r i IV.1 p Matura Repetytorium 2015. Poziom podstawowy i rozszerzony oraz Longman Repetytorium Maturalne poziom rozszerzony (grupa Pani Ewy Jakubowicz) MacMillan         Longman   
Język niemiecki  K. Łuniewska Alles klar III ab WSIP grupa kontynuująca
Język rosyjski Monika Zdunik Svetlana Galant Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. Podręcznik  WSz PWN grupa kontynuująca
Język rosyjski Anna Ginter, Ija Tulina-Blumental Wot lieksika! Repetytorium leksykalne- kontynuacja z klasy drugiej                      Vot gramatika. Repetytorium gramatyczne - kontynuacja z klasy drugiej PWN zakres rozszerzony
Język rosyjski Halina Lewandowska, Halina Wróblewska Słowa…, słowa…, słowa... Vademecum studenckie część 1 i 2. Trening przed maturą Wydawnictwo Szkolne OMEGA zakres rozszerzony
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express-1 PWN grupa początkująca
Chemia Szarota Styka - Wlazło "To jest chemia 2" - podręcznik (zakres rozszerzony). "To jest chemia 2" - maturalne karty pracy ucznia. Nowa Era  
Historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Rządzący i rządzeni WSiP  
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy.  Operon  

KLASA  III B

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO       UWAGI
Język polski Ewa Dunaj, Bogna Zagórska Jezyk polski. Odkrywamy na nowo. Operon cz. 5
Matematyka W.Babiański,L.Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska MATeMAtyka 3 zakres rozszerzony. Nowa Era   
Język angielski Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler Repetytorium. Matura 2015 Longman poziom rozszerzony (grupa IIIb/c)
Język angielski Lynda Edwards, Marta Rosińska Repetytorium. Matura 2015 MacMillan kontynuacja 
Język niemiecki K. Łuniewska Alles klar III ab WSIP grupa kontynuująca
Język rosyjski Halina Lewandowska, Halina Wróblewska Słowa…, słowa…, słowa... Vademecum studenckie część 1 i 2. Trening przed maturą Wydawnictwo Szkolne OMEGA zakres rozszerzony
Język rosyjski Anna Ginter, Ija Tulina-Blumental Wot lieksika! Repetytorium leksykalne- kontynuacja z klasy drugiej   Vot gramatika. Repetytorium gramatyczne - kontynuacja z klasy drugiej PWN zakres rozszerzony
Język rosyjski Monika Zdunik Svetlana Galant Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. Podręcznik  WSz PWN grupa kontynuująca
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express-1 PWN grupa początkujaca
Fizyka Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz Zrozumieć fizykę 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony Nowa Era  
Geografia Marek Więckowski, Roman Malarz Oblicza geografii 3 Poderęcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony. Maturalne karty pracy 3. Nowa Era  
Historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Rządzący i rządzeni WSiP  
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy.  Operon  

KLASA  III C

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski Ewa Dunaj, Bogna Zagórska Język polski. Odkrywamy na nowo Operon cz. 5
Matematyka W.Babiański,L.Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska MATeMAtyka 3 zakres podstawowy Nowa Era   
Język angielski Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler Repetytorium maturalne. Matura 2015. Longman poziom rozszerzony (grupa IIIb/c)
Język angielski Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler Repetytorium maturalne. Matura 2015. Longman poziom podstawowy
Język rosyjski Anna Ginter, Ija Tulina-Blumental Wot lieksika! Repetytorium leksykalne .          Vot gramatika. Repetytorium gramatyczne. PWN zakres rozszerzony
Język rosyjski Monika Zdunik Svetlana Galant Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. Podręcznik  WSz PWN grupa kontynuująca
Język niemiecki  K. Łuniewska Alles klar III ab WSIP grupa kontynuująca
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express - 1 PWN grupa początkująca
Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Beata Surmacz Seria: Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, część II dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon zakres rozszerzony
Historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Rządzący i rządzeni WSiP grupa, która realizuje WOS w rozszerzeniu
Przroda M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk, A.J. Mizigod, M. Więckowski Przyroda cz. 2 Nowa Era  grupa, która realizuje historię
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy.  Operon  

KLASA  III D

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO    UWAGI
Język polski Ewa Dunaj, Bogna Zagórska Język polski. Odkrywamy na nowo Operon cz. 5
Matematyka W.Babiański,L.Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska MATeMAtyka 3 zakres podstawowy Nowa Era   
Język angielski Lynda Edwards, Marta Rosińska IV.1 p Repetytorium Maturalne 2015. Poziom podstawowy i rozszerzony  MacMillan kontynuacja 
Język angielski Lynda Edwards, Marta Rosińska IV.1 p Repetytorium Maturalne 2015. Poziom podstawowy i rozszerzony  MacMillan kontynuacja 
Język niemiecki  K. Łuniewska Alles klar III ab WSIP grupa kontynuująca
Język niemiecki  K. Łuniewska Alles klar  II b, III ab WSIP grupa początkująca
Język francuski R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz Francofolie express - 1 PWN grupa początkujaca
Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Beata Surmacz Seria: Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, część II dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon zakres rozszerzony
Historia Piotr Galik Zrozumieć przeszłość - lata 1815-1939 Nowa Era  zakres rozszerzony
Przyroda M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk, A.Mrzigod J.Mrzigod, M.Więckowski Przyroda cz. 2 Nowa Era   
Historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Rządzący i rządzeni WSiP grupa, która realizuje WOS w rozszerzeniu
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski Etyka. Podręcznik zakres podstawowy.  Operon