Galeria fotografii i grafik komputerowych „Zaczarowane Wyspy” działa nieprzerwanie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie od 13 października 2005r., a miejscem eksponowania wystaw fotograficznych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi jest korytarz na drugim piętrze szkoły. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu Galeria ,,Zaczarowane Wyspy” są zwykle adresowane do całej szkoły.

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi:

 

1. 15 listopada 2005r. gościła w Galerii Pani Józefa Drozdowska, poetka ziemi augustowskiej. Spotkanie nosiło tytuł ,,Moje życie jest poezją”.
2. 15 lutego 2006r. z historią Żarnowa zapoznawał młodzież historyk z zamiłowania oraz
z wykształcenia Pan Krzysztof Sturgulewski. Wykład przygotowany przez naszego gościa nosił tytuł ,,Historia okolic Augustowa – Żarnowo”.

3. 11 kwietnia 2006r. swoją poezję prezentowała Pani Janina Osewska, poetka i reporterka. Spotkanie przebiegało pod tytułem ,,Ulica Warszawska”.

4. 30 listopada 2006r. powtórnie odwiedziła nas Pani Janina Osewska. Spotkanie miało tytuł ,,Niebo puste od ptaków”.

5. 2 marca 2007r. odbył się ,,Wieczór pachnący mirrą”, którego gospodarzem był Pan Erazm Stefanowski – poeta augustowski. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Panem Tomaszem Choroszewskim.
6. 16 marca 2007r. Pan Piotr Malczewski przygotował i przedstawił niezwykły, pełen barw, światła i dźwięku pokaz slajdów zatytułowany: ,,Mongolia – kraina przestrzeni”.

7. 27 listopada 2007r. niezwykłe popołudnie spędziliśmy z aktorem filmowym i teatralnym Panem Markiem Cichuckim. Spotkanie przygotowane zostało we współpracy z grupą teatralno – kabaretową ANTRAKT. Osnową spotkania stały się słowa Witkacego:
,,Życie to sen wariata na scenie śniony nieprzytomnie”
.

8. 14 grudnia 2007r. Galeria uczestniczyła w przygotowaniu oraz w spotkaniu
z Panem  Krzysztofem Zuchorą i jego poezją. Spotkanie zatytułowaliśmy ,,Cień światła".

9. 4 grudnia 2008r. Galeria zorganizowała spotkanie z Panem Wojciechem Baturą
- Dyrektorem Muzeum Ziemi Augustowskiej. Spotkanie zatytułowaliśmy:
,,Budowniczowie  Kanału Augustowskiego".
10. 26 lutego 2009r. – odbyło się popołudnie z Panem Januszem Sowińskim – prezesem Augustowskiego Klubu Literackiego zatytułowane: ,,Nieprzypadkowe spotkanie”.

11. 28 maja 2009r. – spotkanie z Panią Ireną Baturą – przewodniczką, autorką przewodników,
poetką oraz zielarką, zatytułowane: ,,Nagietkowym Szlakiem”.

12. grudzień 2009r. - popołudnie w Galerii z Panią Krystyną Gudel i jej poezją, zatytułowane ,,Na skrzydłach poezji”,

13. 8 grudnia 2009r. - pokaz slajdów pt.: ,,Tolkienowska Syberia” przygotowany przez Panią Zofię Piłasiewicz.

14. 5 marca 2010r. – spotkanie z Panem Juliuszem Szczęsnym Baturą poświęcone jego twórczości i talentowi graficznemu, zatytułowane: ,,Mój ex-libris”.
15. 1 października 2010r. – spotkanie z Panią Wiktorią Malinowską zatytułowane

,,Ogrzać nadzieję”.

16. 3 grudnia 2010r. – opowieść o Syrii połączona z pokazem slajdów przygotowanym
przez Panią Janinę Osewską, zatytułowana ,,Zapach koloru”.

17. 3 marca 2011r. – spotkanie z Panią Janiną Osewską i jej poezją ilustrowaną autorskimi fotografiami, zatytułowane ,,Ślady”.

18. 1 grudnia 2011r. – kolejne spotkanie z Panią Józefą Drozdowską – uznaną poetką ziemi augustowskiej, zatytułowane  ,,Przepis na raj”.

19. 17 stycznia 2012r. – drugie w historii działalności Galerii spotkanie z Panem Piotrem Malczewskim. Był to pokaz slajdów o Pustyni Gobi oraz Bajkale. Spotkanie zatytułowaliśmy ,,Słońce i lód. Gobi i Bajkał”.

20. 12 marca 2012r. – po raz kolejny gościliśmy Pana Piotra Malczewskiego. Tym razem obejrzeliśmy pokaz slajdów zatytułowany ,,Kolorowa Hańcza” oraz ,,Konno przez Mongolię”.

21. 2 kwietnia 2012r. – spotkanie z Sybirakiem - Panem Izydorem Bronakowskim zatytułowane ,,Niepokonani”.

22. 16 kwietnia 2012r. – spotkanie z Panem Dariuszem Bugalskim – poetą, prozaikiem, dziennikarzem radiowej Trójki zatytułowane ,,We ♥ 3”.

23. 6 grudnia 2012r. – spotkanie z Panią Janiną Osewską – poetką, dziennikarką, pasjonatką fotografii, zatytułowane ,,Profilaktyka przemijania”.

24. 14 marca 2013r. – spotkanie z Panią Biancą Lawrie, rodowitą Nowozelandką, zatytułowane ,,The Native KIWI.” Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy
i dzięki pomocy Państwa Bożeny i Tadeusza Daniluk oraz Pana Radosława Lotkowskiego.

25. 17 grudnia 2014r. – spotkanie z gościem specjalnym. Był nim Pan Peter Barkworth, rodowity anglik. Spotkanie zatytułowane było ,,Santa Class”. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z Panią Martą Jackiewicz.

26. 26 lutego 2015r. – spotkanie z niezwykłym człowiekiem – Panem Piotrem Kuryło zatytułowane ,,Człowiek z Żelaza.” Zostało ono zorganizowane we współpracy z Zarządem Samorządu Uczniowskiego (opiekun: Pan Radosław Lotkowski).

27. 16 kwietnia 2015r. - spotkanie promujące czytanie i teatr, zatytułowane

 ,,BOOKOWISKO”, którego gościem specjalnym był Pan Erazm Stefanowski – poeta i prozaik pochodzący z Augustowa. Zostało ono zorganizowane przez Panią Martę Jackiewicz, Panią Ewę Jakubowicz w ramach działalności Galerii Zaczarowane Wyspy oraz Pana Tomasza Choroszewskiego oraz prowadzoną przez niego szkolną grupę teatralno-kabaretową ANTRAKT.

28. 30 września 2015r. – spotkanie z dziennikarzem Polskiego Radia Programu 3, poetą, prozaikiem, prezenterem radiowo-telewizyjnym, Panem Dariuszem Bugalskim. Spotkanie miało charakter warsztatów dziennikarskich, w których wzięła udział klasa II C pod opieką Pana Grzegorza Gołaszewskiego. Spotkanie zatytułowaliśmy ,,Czarodziej Kusiciel”.

29. & 30. 20 października 2015r. – jubileusz 10. urodzin Galerii Zaczarowane Wyspy zatytułowany ,,Struktura przestrzeni i iluzja czasu.” Gośćmi specjalnymi tej uroczystości byli: Pan Piotr Malczewski - fotograf, podróżnik, organizator i prowadzący warsztaty fotograficzne oraz Pan Radek Nowacki – dziennikarz i fotograf, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

31. 24 lutego 2016r. - autorskie spotkanie z Panią Barbarą Ostaszewską – autorką książki ,,Goła Zośka. Echa Legendy”. Spotkanie zatytułowaliśmy ,,Nad wodą”. Zostało ono zorganizowane we współpracy z Panią Danutą Fiećko oraz Panem Tomaszem Choroszewskim.

32. 30 maja 2016r. - spotkanie promujące czytanie, teatr i film, zatytułowane

 ,,BOOKOWISKO 2”, którego gościem specjalnym był Pan Jacek Getner – pisarz, scenarzysta, dramaturg, mieszkający na stałe w Warszawie. Zostało ono zorganizowane przez Panią Martę Jackiewicz, Panią Ewę Jakubowicz w ramach działalności Galerii Zaczarowane Wyspy oraz Pana Tomasza Choroszewskiego oraz prowadzoną przez niego szkolną grupę teatralno-kabaretową ANTRAKT.

33. 16 września 2016r. – autorskie spotkanie z reporterem i fotoreporterem – Panem Filipem Springerem, będące częścią jego promocyjnej trasy nowowydanej książki ,,Miasto Archipelag”. Spotkanie zatytułowaliśmy ,,Miasto Archipelag – przystanek Augustów”.

34. 30 listopada 2016r. – spotkanie z podróżnikiem przygotowane przez Panią Martę Jackiewicz we współpracy z Galerią Zaczarowane Wyspy. Naszym gościem był Pan Dawid Gudel – podróżnik z zamiłowania.

35. 1 grudnia 2016r. – opowieść o pisaniu ikon przygotowana przez Panią Barbarę Dworak-Kaczorowską. Tytuł to właśnie ,,Ikony.” 

 

 

Montaże słowno - muzyczne:

 

1.  27 lutego 2006r. odbyło się popołudnie z poezją ks. Jana Twardowskiego.

2. 31 października 2007r. montaż słowno – muzyczny przygotowany wraz z grupą
teatralno – kabaretową ANTRAKT zatytułowany: ,,Wędrówką życie jest człowieka”
dedykowany zmarłym nauczycielom i uczniom naszej szkoły.

3. 25 listopada 2008r. – montaż słowno – muzyczny z okazji 90. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości, zatytułowany ,,Ojczyzny mojej blizn nie zliczysz…”.

4. 3 i 8 czerwca 2009r. – montaż słowno – muzyczny z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodległości: ,,Nie możemy godzić się na słabość” oparty na tekstach Karola Wojtyły – fragmenty z ,,Trzech poematów”. Wystąpili uczniowie z klasy I D oraz kwartet smyczkowy ze szkoły muzycznej najpierw na sesji Klubu Historycznego w dniu 3 czerwca 2009r.,
a następnie 8 czerwca obejrzeli go uczniowie klas I B i I C.

5. 21 grudnia 2009r. - ,,Jasełka bożonarodzeniowe” w wykonaniu klasy I D.

6. 19 stycznia 2010r. – ,,Koncert kolęd” przygotowany przez uczniów klasy I D.
7. 12 października 2010r. - montaż słowno-muzyczny zatytułowany ,,Tu es Petrus”.

8. 21-22 grudnia 2010r. – montaż słowno – muzyczny pt.: ,, Wśród popołudniowej ciszy…”.

9. 9 kwietnia 2011r. – montaż słowno – muzyczny zatytułowany ,,Pro Memoria” dedykowany ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 oraz Katastrofy Smoleńskiej 2010.

10. 20 listopada 2015r. - refleksyjne zamyślenie zatytułowane ,,Non Omnis Moriar…” przygotowane we współpracy z grupą teatralno-kabaretową ANTRAKT.

11. 17 listopada 2016r. - ,,Zaduszki patriotyczne” przygotowane pod kierunkiem Pani Marii Kisielewskiej oraz Pana Tomasza Choroszewskiego wraz z grupą teatralno-kabaretową ANTRAKT. W tym zamyśleniu towarzyszyły nam słowa z wiersza m. Dzierżyńskiej zatytułowanego ,,Zaduszki”: Za tych co nie mają mogiły ni dębowego krzyża...

 

Wystawy artystyczne:

 

1. listopad – grudzień 2005r. wystawa fotografii uczestników koła fotograficznego,       działającego przy ACE zatytułowana ,,Świat według nas”.

2. styczeń – marzec 2006r. – wystawa prac uczniów  naszego Liceum zatytułowana ,,Architekci krajobrazu”.
3. kwiecień – maj 2006r. ,,Światłem malowani” - wystawa fotografii portretów nauczycieli
II LO autorstwa Joanny i Pawła Hejduków.

4. maj - czerwiec 2006r. ,,Studium postaci” w ujęciu fotografika Jakuba Kaniuki.
5. wrzesień 2006r. – kameralna wystawa prac Pani Ewy Jakubowicz w pracowni 209 zatytułowana ,,The Eye Flight”.

6. październik 2006 r. – styczeń 2007r. indywidualna wystawa prac fotograficznych naszego
ucznia Bartka Fijołka pt.: ,,Światło/wody”.
7. marzec - kwiecień 2007r. autorska wystawa fotografii Pana Piotra Malczewskiego
zatytułowana: ,,Pejzaże”.
8. kwiecień – maj 2007r. wystawa fotografii uczniów II LO pt.: ,,Spacer po Augustowie”.
9. wrzesień 2007r. wystawa fotografii Jerzego Lecha dokumentująca 15 lat istnienia naszego
Liceum zatytułowana ,,15 x 30".
10. wrzesień – październik 2007r. autorska wystawa Michała Kaszleja pt.: ,,Life on Mars”.
11. grudzień 2007r. - styczeń 2008r. wystawa prac uczniów naszego Liceum zatytułowana:
,,Klimaty".
12. luty – marzec 2008r. wystawa prac dwóch uczennic naszego Liceum zatytułowana
,,Tylko koni żal…”.
13. maj – czerwiec 2008r. wystawa prac naszych uczniów zatytułowana
,,Futrzaki, pierzaki i inne zwierzaki”.
14. październik – listopad 2008r. - wystawa fotografii absolwenta naszego Liceum - Artura
Kwiatkowskiego ze spektaklu ,,Pustynia Uczuć” z repertuaru grupy teatralno – kabaretowej
ANTRAKT.
15. listopad - grudzień 2008r. - wystawa fotografii uczniów naszego Liceum - Agnieszki Szmyt i Roberta Raczkowskiego zatytułowana: ,,Dmuchawce, latawce, wiatr...".
16. luty - marzec 2009r. - wystawa zdjęć naszych uczniów zatytułowana: ,,4 kolory roku".
17. kwiecień – maj 2009r. - ,,Oczami Słońca” – wernisaż fotografii lotniczych w wykonaniu
Michała Chilmona.
18. maj - czerwiec 2009r. - ,,Tajemnica Sacrum” – wystawa zdjęć uczennic naszej szkoły.

19. wrzesień - październik 2009r. - wystawa fotografii uczniów naszego Liceum zatytułowana ,,Twarze”.

20. listopad - grudzień 2009r. - wystawa fotografii nauczycieli i uczniów naszego Liceum
oraz fotografików spoza szkoły zatytułowana ,,Anioły”.

21. styczeń – luty 2010r. – wystawa fotografii uczniów naszego Licem zatytułowana
,,Dodaj do ulubionych…”.

22. marzec – czerwiec 2010r. – indywidualna wystawa uczennicy naszej szkoły
– Joanny Kowalczuk, zatytułowana ,,Światło czułość”.

23. październik – listopad 2010r. - wystawa fotografii uczniów naszego Liceum
zatytułowana ,,W 60 dni dookoła świata”.

24. grudzień 2010r. – styczeń 2011r. - wystawa fotografii uczniów naszej szkoły
pt.: ,,Twarzą w twarz”.

25. styczeń – luty 2011r. – autorska wystawa Patryka Biedulewicza zatytułowana: ,,architektura.eu”.

26. luty – kwiecień 2011r. – wernisaż zatytułowany ,,cosmoPOLITan” podsumowujący projekt Polsko-Litewski ,,Puszcza Giedymina”. Fotografie: Grzegorz Gołaszewski.

27. maj 2011r. – wystawa zdjęć przygotowana na sesję Klubu Historycznego, zatytułowana ,,Jan Paweł II w naszej pamięci…” Znalazły się tu zdjęcia autorstwa Tomasza Żabilińskiego oraz ze zbiorów Pana Mieczysława Turowskiego.

28. październik – listopad 2011r. – wystawa fotografii autorstwa nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zatytułowana ,,Chwilobranie”.

29. grudzień 2011r. – styczeń 2012r. – autorska wystawa prac Justyny Gąsiewskiej
i Małgorzaty Leńkowskiej zatytułowana ,,4 żywioły”.

30. luty - marzec 2012r. – autorska wystawa prac Diany Hołubiczko zatytułowana ,,Beauty”.

31. kwiecień – maj 2012r. – autorska wystawa zdjęć Urszuli Ostapowicz zatytułowana ,,Symfonia osobowości”.

32. wrzesień – październik 2012r. – autorska wystawa prac Pani Ewy Jakubowicz zatytułowana ,,Stone Ghosts”.

33. listopad – grudzień 2012r. – wystawa fotografii uczennicy naszego Liceum, Kingi (Rudej) Ślużyńskiej, zatytułowana ,,Caged Images”.

34. styczeń – luty 2013r. – wystawa fotografii uczennicy naszego Liceum, Marty Marciniuk, zatytułowana ,,Witraże”.

35. luty 2013r. – czasowa wystawa prac Marleny Kornackiej zatytułowana
,,My Game, My World.”

36. marzec – kwiecień 2013r. - wystawa fotografii uczennicy naszego Liceum, Marty Rzodkiewicz, zatytułowana ,,pieces of life.”

37. maj – czerwiec 2013r. - indywidualna wystawa fotografii Pani Marty Jackiewicz zatytułowana ,,smaki życia”.

38. październik – grudzień 2013r. – autorska wystawa zdjęć Marty Marciniuk zatytułowana ,,Cztery pory roku”.

39. marzec – czerwiec 2014r. – indywidualna wystawa witraży autorstwa Łukasza Stefańskiego zatytułowana ,,… w barwach witraży…”.

40. wrzesień – październik 2014r. - autorska wystawa prac Pani Ewy Jakubowicz zatytułowana ,,The Horror-ific Castle.”

41. listopad – grudzień 2014r. – autorska wystawa fotografii uczennic klasy I A, Dominiki Mikołajczyk oraz Danieli Pliszko, zatytułowana ,,przed snem…”

42. marzec – kwiecień 2015r. – wernisaż prac Justyny Bronakowskiej, uczennicy klasy IA, zatytułowany ,,In A Smoke Filled Room.”

43. maj 2015r. – wernisaż prac Marleny Kornackiej zatytułowany ,,Tenkaichi    天下一,

44. wrzesień – październik 2015r. - wernisaż prac Katarzyny Woronko zatytułowany ,,Kasia Woronko – szkice i rysunki.”

45. październik – grudzień 2015r. - wystawa prac naszych obecnych uczniów oraz absolwentów zatytułowana: ,,DOODLES®”.

46. luty – marzec 2016r. – wernisaż prac ucznia naszego Liceum, Szczepana Dąbrowskiego, zatytułowany ,,FISHi”.

47. kwiecień – maj 2016r. – wystawa grafik komputerowych Patrycji Pliszko zatytułowana ,,SPELLS.”

48. czerwiec – wrzesień 2016r. – wernisaż autorskich grafik Natalii Wojewnik zatytułowany ,,Can’t U see?”.

49. wrzesień – listopad 2016r. – 3. wernisaż grafik naszej absolwentki, Marleny Kornackiej, zatytułowany ,,Unmatched”.

50. grudzień 2016r. – styczeń 2017r. – wystawa grafik, której autorką jest Maja Hawryluk, zatytułowana ,,Knock-Knock.”

 

 

Prezentacja aktualnej wystawy fotograficznej i stałych ekspozycji Galerii jest zawsze jednym
z punktów programu przygotowywanego na ,,Dzień Otwarty” szkoły.

 

Najbliższe plany działalności Galerii to kolejne wystawy fotografii artystycznej
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Pisano o nas w prasie:

 

1. ,,Magia w obiektywie” Przegląd Powiatowy Nr 43, październik 2005

2. ,,Galeria też może być zaczarowana” Przegląd Augustowski Nr 13, grudzień 2005

3. ,,Dżuma i Napoleon” Przegląd Powiatowy Nr 9, marzec 2006

4. ,,Strofy księdza Jana” Przegląd Powiatowy Nr 9, marzec 2006

5. ,,Poetycka lekcja w II LO” Przegląd Augustowski Nr 49, grudzień 2006

6. ,,Galeria pachnąca mirrą” Przegląd Augustowski Nr 4, kwiecień 2007

7. ,,Honorowy Znak Tożsamości” Przegląd Augustowski Nr 10, październik 2007

8. ,,Liceum z królewskim rodowodem i odrestaurowaną duszą” Znad Wilii -kwartalnik wydawany na Litwie Nr 2 (42) 2010

9. ,,Sięgaj po książki, bo warto!” Przegląd Powiatowy Nr 16, kwiecień 2015

10. ,,Wyspy Szczęśliwe w II LO” Przegląd Powiatowy Nr 43, październik 2015

11. ,,10 lat ,Zaczarowanych Wysp’” Przegląd Augustowski Nr 12, grudzień 2015