X KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ


MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

 

Cel konkursu

Zwiększenie zainteresowania młodzieży sportem oraz igrzyskami olimpijskimi;

Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży powiatu augustowskiego;

Propagowanie idei olimpijskiej.

Organizatorzy

Klub Olimpijczyka w Augustowie

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Uczestnictwo

Młodzież gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego.

Terminy

Termin zgłoszeń do konkursu mija 30 marca 2012 roku. Zgłoszeń powinni dokonać opiekunowie poszczególnych szkół w II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.

Osoba kontaktowa – Zbigniew Ryniewicz tel. 504 611 286 (wystarczy informacja telefoniczna)

Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2012 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w II LO w Augustowie.

Zasady ogólne

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadzie testu wyboru, składającego się z 50 pytań;

Klasyfikacja odbywać się będzie w kategoriach: indywidualnej i drużynowej gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (pięcioosobowe reprezentacje);

Testy oceni oraz przedstawi klasyfikację powołane Jury;

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez uczestników konkursu będących w klasyfikacji na miejscach niepozwalających wyłonić zwycięzców, Jury przewiduje przeprowadzenie rundy pytań dodatkowych.

Nagrody

Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe, dyplomy oraz upominki olimpijskie.

Literatura

Eugeniusz Skrzypek, „500 zagadek olimpijskich”

Zygmunt Głuszek, „Polscy olimpijczycy”

Piotr Górski, Krzysztof Bazylow, Maciej Pietryczenko; „Kulisy Olimpiad od Aten do Barcelony”

Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. PWN Warszawa

„Kronika sportu”, Wyd. Kronika

Witold Duński, „Polscy medaliści olimpijscy”

Klub Olimpijczyka w Augustowie

ul. Zarzecze 1; 16-300 Augustów

REGON 791034578; NIP 846-15-17-136;

Rachunek bankowy: BS Bargłów Kościelny

Nr 36 93340001 0010 0156 4111 0001

Tel. kontaktowy: 600 921 610

Augustowscy Olimpijczycy

Adam Wysocki – Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin

Marek Twardowski – Syndey, Ateny, Pekin

Edyta Dzieniszewska - Pekin

Piotr Markiewicz – Atlanta, brązowy medal