Sukcesy naszych recytatorów i literatów!

6 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej pod patronatem Starosty Augustowskiego „Tożsamość Polaka”. Mottem VII edycji były słowa Leopolda Staffa: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”, które bezpośrednio nawiązywały do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: twórczości własnej oraz żywego słowa. W pierwszej z nich uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Prace oceniało niezależne jury w składzie: Izabela Basińska, Paweł Leszkowicz i Jan Saczko. Spośród trzydziestu trzech prac, które napłynęły, sześć było autorstwa uczniów naszej szkoły.  II miejsce zajął Piotr Milanowski z klasy II c za prozę *** [Prokurator śledczy] (opiekun: p. Tomasz Choroszewski). Natomiast wyróżnienie zdobyła Angelika Pomichter z klasy II c za opowiadanie „Polak” (opiekun: p. Tomasz Choroszewski).

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja w składzie: Dorota Sikora, Martyna Jatkowska-Chodacz, Paweł Leszkowicz, Konrad Milanowski. Zadaniem młodych artystów była prezentacja wybranych tekstów, także związanych z hasłem i mottem konkursu. Naszą szkołę reprezentowało dziewięcioro recytatorów. Zdecydowana większość z nich zajęła miejsca w ścisłej czołówce. Zwycięzcą został Błażej Galicki z klasy III b za niezwykłą interpretację wiersza Tadeusza Różewicza „Lament” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski). II miejsce zajęła Julia Kopiczko z klasy II c, która zaprezentowała tekst Anny Rudawcowej „Oskarżam” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski). Na trzecim stopniu podium uplasował się Mateusz Rusiłowski z klasy III d, który przedstawił wiersz Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta” (opiekun artystyczny: p. Dorota Prokop). Wśród osób wyróżnionych znalazły się: Gabriela Kleczkowska z klasy II a za interpretację utworu Anny Rudawcowej „Siostrze – tułaczce” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski) oraz Justyna Wasilewska z klasy III b za przybliżenie wiersza Krystyny Przekop „Apoteoza matki” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów!