„Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło…”

Słowa Świętego Jana Pawła II przyświecały uroczystej promocji książki „Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski”, która odbyła się 13 czerwca 2018 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. W uroczystości udział wzięli: prof. dr hab. Barbara Falińska, dr hab. prof. UW  Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, mgr Irmina Wągrocka, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Prezes Towarzystwa Kultury Języka, dr Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Pani Beata Katarzyna Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski. W wydarzeniu uczestniczyły także osoby biorące udział w  badaniach dialektologicznych, a więc bohaterowie książki: Pani Marianna Bartoszewicz z Topiłówki, Pani Waleria Piekarska z Kamionki Starej, Pani Krystyna Borawska z Ponizia, Państwo Krystyna i Piotr Rowińscy z Nowinki, jak również uczniowie przeprowadzający badania: Ewelina Łapińska (II b), Aleksandra Julia Korzun (II b), Natalia Kierklo (II b), Kinga Borawska (II c), Kinga Bartoszewicz (II c), Paulina Bartoszewicz (II c) oraz Grzegorz Konrad Jurguć (II b).

Dyrektor szkoły, Pani Barbara Koronkiewicz, witając znakomitych gości, wyraziła ogromną radość z faktu, iż w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie dzieją się tak niezwykłe rzeczy, zaś praca młodzieży oraz nauczycieli przyczynia się do upamiętnienia bogatej spuścizny językowej starszego pokolenia. Nie ukrywała dumy z wydanej książki, dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania. Uczniowie, którzy podjęli wyzwanie, wspaniale zdali egzamin ze swojej tożsamości regionalnej, wpisując się jednocześnie znakomicie w słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

W niezwykły klimat spotkania wprowadzili zebranych Julia Kopiczko (I c) oraz Grzegorz Jurguć (II b), którzy wykonali pieśni ludowe, wykorzystując język gwarowy. Dodatkową atrakcją uroczystości była prezentacja dziewcząt z Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” (Julii Kopiczko, Angeliki Pomichter, Anny Lewkowicz i Klaudii Jermakow), które opowiedziały o swojej pasji, jak również zaprezentowały się w pięknych strojach ludowych rodem z Podlasia.

Zasadniczą część spotkania stanowiła jednak prezentacja książki poświęconej gwarze Powiatu Augustowskiego. Powstała ona jako zbiór opracowanych naukowo wywiadów przeprowadzanych przez młodzież II LO w Augustowie (pod kierunkiem wicedyrektora szkoły, Pana Tomasza Choroszewskiego) ze swoimi babciami oraz dziadkami, jak również fragmentów prac podyplomowych poświęconych badanemu zagadnieniu. Prof. dr hab. Barbara Falińska przybliżyła zebranym historię badań dialektologicznych, która sięga lat 60. XX wieku. Podkreśliła ważność omawianego zagadnienia i znaczenie gwary jako specyficznej odmiany języka w polszczyźnie ogólnej. Dr hab. prof. UW  Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, jedna z recenzentek książki, przedstawiła z kolei ideę „Dialogu pokoleń”, jak również specyfikę najnowszego wydawnictwa z tej serii. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Uczniowie przeprowadzają wywiady z przedstawicielami najstarszego pokolenia, swoimi babciami i dziadkami, dzięki czemu przyczyniają się do ratowania językowej przeszłości, która coraz częściej i szybciej odchodzi w zapomnienie. Zgromadzony przez nich bezcenny materiał pomaga w zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom ginącej kultury ludowej i gwary. Doniosłość tych badań potwierdził prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Prezes Towarzystwa Kultury Języka. Przyznał, iż gwara jest niezwykle barwnym zjawiskiem językowym, dlatego prace nad jej badaniem, poza aspektem czysto naukowym, sprzyjają także zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

Starosta Augustowski towarzyszy od samego początku udziałowi II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie w projekcie. Był gościem honorowym podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Tradycja w języku, historii i kulturze”, która odbyła się w szkole w sierpniu 2016 roku, gdy odbywały się pierwsze rozmowy dotyczące możliwości zaangażowania się młodzieży w badania. W swoim wystąpieniu dr Jarosław Szlaszyński wyraził uznanie dla wszystkich współtwórców książki. Zauważył, że upamiętnianie języka przedstawicieli najstarszego pokolenia to wspaniała forma budowania „małej ojczyzny”, której język jest jednym z elementarnych składników. Swoją wypowiedź Starosta ubarwił licznymi wtrętami gwarowymi, pokazując jednocześnie, że język ten, poza specyfiką i atrakcyjnością czysto lingwistyczną, jest przecież także zapisem pewnego rodzaju mentalności ludzkiej oraz typowo ludowego oglądu świata.

Młodzież biorąca udział w badaniach przyznała, iż było to dla nich nowe, ale niezwykle cenne doświadczenie. Uczniowie stwierdzili, iż praca była niezwykle intrygująca, mieli także świadomość, że przyczyniają się do ocalenia czegoś niezwykle cennego – zarówno języka swoich dziadków, jak również często niezwykłych historii z ich życia. Dumy ze swoich podopiecznych nie krył opiekun zespołu, Pan Tomasz Choroszewski, dziękując im za wspólny czas spędzony przy realizacji projektu, za piękną przygodę, którą był „Dialog pokoleń”, przygodę, która wcale nie musi się w tym momencie kończyć.

Z kolei obecni na spotkaniu przedstawiciele najstarszego pokolenia przyznali, iż z ogromną przyjemnością wzięli udział w badaniach. Dodali, iż były to dla nich niezwykle wzruszające chwile. Specjalną niespodziankę przygotowała zebranym Pani Krystyna Rowińska, która na co dzień występuje w zespole ludowym „Modry len”. Wykonała ona piosenkę poświęconą pracy przy żniwach, jak również opowiedziała o obyczajach ludowych.

W wyniku starań wielu osób powstała książka niezwykła, która jest zapisem bezcennego materiału językowego. Podjęty wysiłek przyniósł fantastyczne efekty. Pozostaje mieć nadzieję, że prace będą kontynuowane i przyczynią się do powstania kolejnych tomów z serii „Dialog pokoleń”, które będą poświęcone naszemu regionowi, a w dalszej perspektywie „Atlasu gwar Podlasia i Suwalszczyzny”.

 smartslider3[49]