21 listopada 2006 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie


miała miejsce uroczysta inauguracja działalności


Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.


Powołanie Klubu jest efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Ideę powołania Klubu przedstawił otwierający spotkanie Dyrektor II LO w Augustowie Wojciech Walulik: "Celem klubu historycznego jest przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu,(...) kształtowanie postaw patriotycznych oraz otaczanie czcią bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, Armii Andersa, Sybiraków oraz innych bezimiennych bojowników o wolność Rzeczypospolitej. Przez dziesiątki lat PRL-u byli oni wyrzucani na margines historii, odsądzeni od czci. Dziś w wolnej, demokratycznej Polsce zostało im przywrócone należyte miejsce w dziejach naszego Państwa. Ci wielcy patrioci pokazali nam wszystkim jak Bóg, Honor i Ojczyzna mogą być zawsze na pierwszym miejscu, nawet w najtrudniejszych czasach. Tę wiedzę i te wartości chcemy przekazać kolejnym pokoleniom Polaków".

Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Franciszek Wiśniewski Starosta Augustowski, koordynator działań związanych z jego powołaniem. Następnie zabrał głos dr Waldemar Wilczewski - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, który potwierdził w swym wystąpieniu chęć współpracy ze strony Instytutu. Gotowość wspierania działalności Klubu wyraził też Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ppłk Czesław Cywiński. We wzruszającym liście Do Pedagogów i Młodzieży Szkół Ziemi Augustowskiej podkreślił znaczenie edukacji historycznej dla wychowania młodzieży w patriotyzmie. "Nas, pokolenie młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej tak właśnie wychowywano, na przykładach walk Powstania Styczniowego 1863 r.". List odczytał Michał Wiśniewski, pomysłodawca zainicjowania działalności Klubu w Augustowie.

Uroczyste otwarcie działalności Klubu odbyło się w pięknym, bogatym w patriotyczne akcenty wystroju auli przygotowanym przez Marię Kisielewską. W tą kunsztowną oprawę wkomponowana została wystawa "Losy Augustowian w czasie II wojny światowej" wykonana przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej - Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę.

W intencjach pomysłodawców zadaniem Klubu Historycznego jest zapoznawanie z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą o dziejach Augustowszczyzny, Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, również o losach państwa i społeczeństwa polskiego, z akcentem na historię najnowszą. Chcielibyśmy, by Klub stał się przestrzenią międzypokoleniowego spotkania historyków i innych osób zainteresowanych przeszłością, świadków historii, kombatantów, Sybiraków i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że wiedzę o dziejach regionu i o historii najnowszej warto upowszechniać i że nie brakuje osób nią zainteresowanych, tym bardziej, że projektowane działania wpisują się w odświętną atmosferę obchodów 450-lecia uzyskania przez Augustów praw miejskich. W ramach Klubu Historycznego chcielibyśmy państwa zapraszać, m.in. na cykliczne wykłady, prezentacje multimedialne, promocje opracowań dotyczących regionu, wystawy i filmy o tematyce historycznej.

Pragniemy wykorzystać wiedzę historyków zajmujących się dziejami naszego terenu, a także zapraszać tych naukowców, którzy przedstawią wyniki badań w szerszym kontekście. Zapraszamy kolekcjonerów, osoby, które z racji własnych przeżyć lub zainteresowań chciałyby podzielić się na forum Klubu swą wiedzą i doświadczeniami. Jesteśmy też otwarci na inne propozycje.

Danuta Kaszlej